Siirry sisältöön

Omaishoitajaliiton kysely paljastaa: Hyvinvointialueiden tuessa omaishoitajille paljon parannettavaa

Omaishoitajaliitto on kartoittanut hyvinvointialueiden omaishoitoon tarjoamien palveluiden saatavuutta ja laatua. Omaishoitajayhdistyksille tehdyn kyselyn mukaan hyvinvointialueiden toiminta on vasta muotoutumassa. Omaishoitajat kaipaavat räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi vapaiden järjestämisen ongelmiin.  

Omaishoitajille suunnatuista palveluista vain omaishoidon tuen asiakasohjaus arvioitiin pääosin kohtalaisesti tai hyvin saatavaksi. Puolella hyvinvointialueista oli huonosti saatavilla neuvontatilaisuuksia, hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä lakisääteistä valmennusta. 

Vastuu omaishoidon sopimuksista, palkkioista ja palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.  

Uudet palvelut ovat vasta kehitteillä 

Vastausten mukaan osa aiemmin hyvin toimineista käytännöistä tai palveluista on lakkautettu, eikä uusista ole vielä tietoa tai niitä vasta kehitetään. Yhdistysten mukaan palveluja on nyt entistä vähemmän ja kriteerit niiden saamiseen ovat yhä tiukemmat. 

Omaishoitajan vapaiden aikaisen hoidon järjestämisessä on paljon parannettavaa, vaikka avopalveluja onkin pyritty kehittämään esimerkiksi perhehoitoa edistämällä. Joustavuutta ja valinnanvapautta toivotaan lisää vapaiden järjestämiseen ja omaishoitoperheiden palveluihin laajemminkin. Lakisääteiset hyvinvointi- ja terveystarkastukset pitäisi saada käyntiin jo siksikin, että omaishoitajat saavat niissä tarvitsemansa ohjauksen mm. vapaapäiviensä järjestämiseen. 

Kyselytutkimus saa jatkoa 

Omaishoitajaliitto kysyi 61 jäsenyhdistykseltään mielipiteitä hyvinvointialueiden palveluista sähköisellä lomakkeella ja fokusryhmähaastatteluilla loppuvuonna 2023. Kyselyyn saatiin vastaukset kaikilta hyvinvointialueilta.   

Kysymykset koskivat omaishoitajille ja hoidettaville henkilöille tarjottujen palvelujen saatavuutta ja laatua omaishoidon eri vaiheissa sekä yhdistysten ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä. 

Vastaajajoukko on pieni (43) ja omaishoitajayhdistyksiin otetaan yhteyttä erityisesti silloin, kun on ongelmia, joten tuloksia tulee tarkastella suuntaa antavina.   

Omaishoitajaliito tekee tänä vuonna vastaavan kyselyn omaishoitajille. Tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia omaishoitajilla on tuen riittävyydestä. 

Tutustu Meeri Virtamon, Pia Järnstedtin ja Sari Tervosen toimittamaan Omaishoidon tilannekuva 2023 -kyselytutkimukseen tästä