Siirry sisältöön

Nyt on hyvä tarkistaa, minkälaiseen taloudelliseen tukeen olet oikeutettu!

Liisa Riekkinen

Vuosi vaihtui ja hyvinvointialueiden sekä Kelan asiakasmaksulaskurit pyörähtivät nolliin. Tilanne on monelle melkoisen tuttu. Alkaa uusien kertymien laskenta. Tämä tarkoittaa pitkäaikaissairaille sekä pienituloisille kansalaisille taloudellisesti hyvin haasteellista alkuvuotta.

Ensimmäiset ostoskerrat apteekissa vuodenvaihteen jälkeen voivat olla monelle taloudellisia painajaisia.  Alkuomavastuun ja kertymälaskurin nollautumisen jälkeiset ostokerrat tuntuvat suoraan ostajan kukkarossa.

Kelan vuotuinen lääkekaton omavastuu(siirryt toiseen palveluun) nousi vuodenvaihteessa, tällä hetkellä omavastuu on 626,94 euroa vuodessa. Lisäksi terveydenhuollon asiakasmaksuihin(siirryt toiseen palveluun) tuli 10 % korotukset. Nämä tiedot eivät ainakaan helpota!

Mikäli kamppailet tilanteessa, jossa ehkä mietit, ostanko ruokaa vaiko lääkkeitä, riittävätkö rahat vuokran tai asumiskulujen kuten sähkölaskujen maksamiseen, älä jää asiasi kanssa yksin!

Lähde rohkeasti ottamaan selvää tarjolla olevista, yhteiskunnan eri palveluista, mistä sinä tai läheisesi saisitte taloudellista helpotusta.  Ole vielä mieluusti ennakoiden liikkeellä, tällöin voit välttyä turhalta riskiltä velkaantua.

Terveydenhuollon laskuilla ei kannata velkaantua

Hyvinvointialueen asiakasmaksuihin on mahdollisuus saada pienituloisuuden perusteella maksuhuojennusta(siirryt toiseen palveluun). Hyvinvointialueen velvollisuus on vastata asiakkaan tiedusteluihin sekä tarvittaessa antaa ohjausta ja neuvontaa asiakasmaksuihin. 

Mikäli maksuhuojennus on poissuljettua tilanteessasi, kannattaa muistaa, että Kelan kautta voi hakea pienituloisuuden perusteella taloudellista tukea, perustoimeentulotukea(siirryt toiseen palveluun). Se on viimesijainen yhteiskunnan maksama etuus, jossa huomioidaan taloudellinen tilanteesi: nettotulot sekä elämääsi liittyvät perusmenot.

Tilanteet saattavat muuttua joskus aika nopeastikin. Euromäärältään suurimpien laskujen eräpäivät voivat kohdentua samalle maksukuukaudelle. Tällöinkin kannattaa lähteä selvittämään, voidaanko sosiaaliturvalla auttaa hetkellisesti taloudellisen haasteen ylitse tai ihan pysyvästi helpottaa sinun tai läheisesi taloudellista tilannetta.

Vammais- ja hoitotuki ei tule Kelalta automaattisesti

Kelalta voi hakea vammaistukea (alle 16 vuotta olevalle lapselle(siirryt toiseen palveluun) tai aikuisille suunnattua, yli 16 vuotta täyttäneen tukea(siirryt toiseen palveluun)) tai eläkeläisille suunnattua hoitotukea(siirryt toiseen palveluun). Nämä etuudet ovat ns. terveysperusteisia etuuksia, joihin eivät vaikuta hakijan tulot tai varallisuus. Kyseessä on veroton etuus, joka on kaikkien tasapuolisesti haettavissa.

Läheis- ja omaishoitotilanteissakin voit saada taloudellista helpotusta terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviin kuluihin, kuten kotiin tuotujen palveluiden palvelumaksuihin sekä terapiakuluihin. Kela ei tarkista tai myönnä etuutta automaattisesti.

Jos sinä tai läheisesi on saanut päätöksen terveysperusteisesta etuudesta, kannattaa ainakin vuosittain seurailla maksussa olevan etuuden tasoa.

Etuudessa on kolme eri euromäärätasoa. Mikäli hakijan toimintakyky on edellisen päätöksen tilanteeseen nähden selkeästi heikentynyt, tai jos kuukausittaiset sairauden hoitoon liittyvät kustannukset ovat nousseet huomattavasti, kannattaa pyytää etuuden tarkistusta. 

On tärkeää huomioida, että omaisen tai läheisen antama hoidon ja huolenpidon määrä on kirjattuna hakemuksessa juuri siten kuin se arjessa näyttäytyy. Läheisen antama hoivan määrä huomioidaan avuntarpeen määrässä, yhtenä kriteerinä esim. hoitotuessa.

Etuuden tarkistamiseksi tai hakemiseksi tarvitaan hakemus liitteineen.  Vammais- ja hoitotukietuuksien takautuva hakuaika on puoli vuotta. Etuutta haetaan hakulomakkeella.

Ota rohkeasti yhteyttä!  Muutamia vinkkejä, miten edetä 

Kelan-palvelut

  • Kelan etuusviidakko on kovin kirjava, eikä sinun tarvitse itse ennakkoon tietää, mitä etuuksia mahdollisesti hakisit tai voisit saada. Huoli siis pois! Kysy neuvoja Kelan puhelinpalvelusta(siirryt toiseen palveluun), johon vastaavat Kelan asiantuntijat.
  • Voit myös varata soittoajan Kelaan(siirryt toiseen palveluun) alkukartoitusta varten. Kelan ajanvarauspalvelussa voidaan tehdä asiakkaalle myös suullisia hakemuksia. Puhelinajanvarauspalvelu voi olla läheis- ja omaishoitotilanteissa selkein palvelutapa. Varatulla ajalla sinulle soitetaan Kelasta ja tehdään tarvittavat etuushakemukset puhelinsoiton yhteydessä yhdessä palveluasiantuntijan kanssa.
  • Muistathan, että mikäli autat esim. Kela-asioinnissa täysi-ikäisen läheisesi asioiden hoitamisessa, pyydä häneltä valtuutus asioiden hoitamiseen. Silloin asioiden hoito sujuu vaivattomimmin. Kelan yleinen valtakirjapohja löytyy täältä(siirryt toiseen palveluun).

Talous- ja velkaneuvonta

Sosiaalipalvelut

  • Hyvinvointialueet vastaavat yksilöllisistä sosiaalipalveluista(siirryt toiseen palveluun). Sosiaalipalveluita on kaikenikäisille. Mikäli sinulla on huolta oman tai läheisesi hyvinvoinnin turvaamisesta, ole rohkeasti yhteydessä omalle tai läheisesi hyvinvointialueelle, sen sosiaalipalveluita järjestävään tahoon.

Jos taloudelliset asiat painavat mieltäsi, älä jää yksin. Hae rohkeasti apua!