Siirry sisältöön

Nygrundat nordiskt forum driver närståendevårdares rättigheter

Carers Forumin jäsenet

Ett nordiskt Carers Forum bildades den 17.3.2023 då närståendevårdsorganisationer från Norge, Sverige, Danmark och Finland möttes i Oslo.

Gemensamt för organisationerna är en oro för närståendevårdens framtid, eftersom en kraftigt åldrande befolkning gör att vårdansvar i allt högre grad faller på familjemedlemmar i yrkesverksam ålder, närståendevårdare samt till och med grannar och vänner.

Forumets mål är att främja samnordisk forskning inom området och att ur närstående och närståendevårdares synvinkel utveckla rättvisa lösningar. Forumet verkar i samarbete med Eurocarers, det europeiska nätverket för närståendevårdsorganisationer.

Brist på personal inom hälso- och sjukvården samt brist på offentlig service i relation till behoven bidrar ytterligare till att pressen på närståendevårdarna ökar. Det nordiska välfärdssamhället grundar sig på att både män och kvinnor yrkesarbetar samt att skatt på inkomster uppbärs. Därför behövs nya lösningar för att kunna kombinera yrkesarbete och närståendevård.

Nordiska rådets viceordförande Tone Wilhelmsen Trøen (Konservativa gruppen) och medlemmen Tobias Drevland Lund (Nordisk grön vänster), båda ledamöter i det norska Stortinget, gästade mötet. De är intresserade av möjligheterna att kombinera arbetsliv och närståendevård. Denna fråga för de vidare till Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden.

För att beslutsfattandet ska kunna riktas mot en socialt och ekonomiskt hållbar vård och omsorg, behövs forskningsresultat på hur närståendevård påverkar jämlikhet, jämställdhet och ekonomi. Bindande vårdomsorg leder ofta till avbrott i arbetslivet eller till och med till att förvärvsarbetet upphör. I dagsläget står närstående och närståendevårdare redan för 80 % av vården och omsorgen.

Bild: De norska Stortingsledamöterna Tone Wilhelmsen Trøe (till vänster i bild) och Tobias Drevland Lund (till höger i bild) gästade Carers Forum. Övriga på bilden: från vänster Julia Charleson från Sverige, Sari Tervonen från Finland, Marie Lenstrup från Danmark, Anita Vatland från Norge och Jonna Skand från Finland.

Mer information
Nätverket för närståendevård i Finland ordförande
Jonna Skand
jonna.skand(at)folkhalsan.fi

Närståendevårdarnas förbund ordförande
Sari Tervonen
sari.tervonen(at)omaishoitajat.fi