Siirry sisältöön

Mummot ja papat kutsuvat äänestämään: Ihmisarvo näkyviin vanhuspalveluissa

Omaishoitajaliiton liikemerkki.

Aluevaaleilla valittavat valtuutetut ovat paljon vartijana ikääntyneiden ihmisten palveluiden järjestämisessä hyvinvointialueilla. Kun sairaudet heikentävät ikääntyneiden ihmisten omaehtoista arkiselviytymistä, on varmistettava hoidon ja huolenpidon saatavuus. Palveluiden laatuun on myös panostettava – annettiinpa niitä kotiin, palveluasumiseen tai laitoksessa asuville ikääntyville ihmisille. Kysymys on ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta.

Tehokkuusmittarit eivät tunnista kohtaamista ja rinnalla kulkemista. Hoivan laatua pitää määrittää ennen muuta palveluja tarvitsevien lähimmäistemme tarpeiden ja pärjäämiskokemusten pohjalta. Omaishoitajien ja muiden hoivasta vastaavien läheisten ääntä on myös kuultava. Kaikki ihmiset haluavat tulla kuulluksi ja elää mielekästä elämää.

Ikääntyneiden ihmisten tarvitsemien palveluiden saavutettavuus on turvattava. Palveluista pitää kertoa ymmärrettävästi. Palveluita on oltava fyysisesti saatavilla, eikä digitalisointi saa jättää alleen kasvokkaista neuvontaa ja ohjausta sekä tukea. Lisäksi asiakasmaksujen tulee olla kohtuullisia. Asiakasmaksuja tulee alentaa tai jättää perimättä pienituloisilta henkilöiltä silloin, jos ne voivat nousta esteeksi palvelujen käytölle tai johtaa köyhyyteen.

Valtaa vanhuus -verkosto kysyy aluevaaliehdokkailta, mitä he tekevät vanhusten hoivan turvaamiseksi ja miten sitoutuvat vanhuspalveluiden riittävyyden ja laadun takaamiseen sekä kehittämiseen. Verkoston jäsenjärjestöissä toimivat kokemusasiantuntijat pureutuvat mielellään yhdessä aluevaaliehdokkaiden kanssa vanhusten hoidon epäkohtiin ja etsivät niihin kumppanuushengessä ratkaisuja.

Valtaa vanhuus -verkosto muistuttaa hyväntahtoisesti, että mummot ja papat keittävät vahvalla elämänkokemuksella maistuvimmat vaalikahvit. Valtaa vanhuus -verkoston jäsenjärjestöjen kokemusasiantuntijoita voi pyytää mukaan vaalikeskusteluihin, koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti. Haastamme myös ehdokkaita ja äänestäjiä sosiaalisen median keskusteluihin ikääntyneiden lähimmäistemme palveluiden turvaamisesta ja ihmisarvon kunnioittamisesta #vanhustenihmisarvo.

Valtaa vanhuus verkoston jäsenjärjestöt: Miina Sillanpään Säätiö, Omaishoitajaliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Vanhustyön keskusliitto ry