Miten jaksat omaishoitaja?

Kuluva vuosikymmen on alkanut harvinaisten tapahtumien varjostamana. Maailmanlaajuinen pandemia on pakottanut omaishoitajat eristäytymään, välttelemään kontakteja ja samaan aikaan kehittelemään uusia toimintamalleja poikkeusoloihin. Viime päivinä alkanut sota Euroopassa on tuonut toisenlaisia huolia mieleen.

Mielen hyvinvointi eli positiivinen mielenterveys on voimavara, jonka merkitys korostuu poikkeusaikoina. Omaishoitajan arkeen mielen hyvinvointi lisää hyvinvointia ja toimintakykyä. THL:n määritelmän mukaan positiivinen mielenterveys voidaan nähdä emotionaalisena, psykologisena, sosiaalisena, fyysisenä ja elämän merkityksen tunteen hyvinvointina.

Omaishoitajan elämässä on paljon omaishoidon tuomia suojaavia ja vahvistavia tekijöitä poikkeusaikoihin.  Tasaisena toistuva, tylsäksikin koettu arki tuo turvallista ennakoitavuutta ja kuljettaa vuorokausirytmiä. Omaishoitajalla on mahdollisuus saada olla läheisen seurassa. Omaishoitotilanteessa muodostunut tuki- ja palveluverkosto kannattelee omaishoitajaa.

Arjen rutiinit tukevat

Omaishoitajissa on paljon ikääntyneitä, joilla osalla on muistoja sota-ajoista tai sen jälkeisistä jälleenrakennuksen vuosista. Heidän lapsuuttaan ja nuoruuttaan varjostaneet aiheet ovat taas päivittäisessä uutisoinnissa, mikä voi nostaa vanhoja, ehkä traumaattisiakin muistoja mieleen.

Ylisukupolvinen trauma vaikuttaa myös nuorempiin sukupolviin ja voi osaltaan lisätä epävarmuutta arjessa. Ikääntyneemmän omaishoitajan elämänkokemus selviämisestä eri tilanteissa on voimavara, jonka hän voi hyödyntää myös näinä aikoina.

Lasten omaishoitajat ovat muiden vanhempien tavoin tilanteessa, jossa uutisia täytyy säännöstellä ja vaikeita asioita avata lapsen tasoisesti. Samaan aikaan on tärkeää ylläpitää toivoa, tuoda struktuureilla turvaa ja löytää itselle tilaa hengähtää ja työstää asioita. Jokainen omaishoitaja ja hoidettava hyötyy mahdollisimman tasaisena ja tuttuna jatkuvasta arjesta, jossa tehdään hyvää mieltä ja iloa tuottavia asioita.

Kriisi voi vahvistaa

Työterveyspsykologi Taina Kinnari Työterveyslaitokselta muistutti Miten jaksat omaishoitaja? -hankkeen helmikuisessa seminaarissa, että omaishoitajan tehtävään on päädytty usein ”kriisin kautta”. Omaishoitajan tehtävän työstäminen voi vaikeana aikana nostaa esiin vanhoja tunteita ja kokemuksia hallinnan menettämisestä ja pettymyksistä. Omaishoitajalle eletty henkilökohtainen kriisi voi parhaimmillaan olla vahvistava kokemus siitä, että poikkeusoloissakin asiat järjestyvät ja hänellä on riittävästi henkilökohtaisia selviytymiskeinoja ja voimavaroja.

Kinnari totesi myös, että omaishoidon taustalla on usein kiintymyssuhde. Suomalaisilla tyypilliselle välttelevälle kiintymyssuhteelle on tyypillistä halu pärjätä yksin ja asettaa toisen tarpeet omien edelle. Tiiviissä omaishoitosuhteessa on mahdollisuus opetella pyytämään apua muilta, sanoittamaan omia tarpeita ja antamaan erilaisille tunteille tilaa.

Ammattilaisten, kaikkien omaishoitajia kohtaavien toimijoiden antama tuki on omaishoitajille tärkeää. Omaishoitajalta voi kysyä, mitä kuuluu ja millaista tukea omaishoitaja kaipaa. Erilaisten tukimuotojen tarjoaminen ja mielen hyvinvointia vahvistavista palveluista kertominen vahvistavat omaishoitajan jaksamista.

Apua sosiaalisista suhteista

Miten jaksat omaishoitaja? -hankkeen taustalla oleva Mielenterveysstrategia 2020–2030 korostaa, että mielenterveys vaikuttaa kaikkeen terveyteen ja sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.

Omaishoitajan mielen hyvinvointi ei ole vain arjessa jaksamista. Jokaisella on oikeus mielen hyvinvointiin, joka rakentuu usein arjessa. Kuormittavissa tilanteissa, mutta myös päivittäisessä elämässä omaishoitajalla tulisi olla mahdollisuus palautumiseen säännöllisesti.

Pandemian kautta löydettyjen uusien toimintamallien myötä omaishoitajalla on toivottavasti mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä aiempaa enemmän. Omaishoitajien vertaisverkostot, jäsenyhdistysten tarjoama toiminta ja sosiaaliset suhteet edistävät palautumista.

Omaishoidon voimavarat, esimerkiksi merkityksellisyyden kokemukset ja myönteiset tunnetilat ovat hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Omaishoidon keskiössä hoidettava on tärkeä ja rakas läheinen, jonka hyvinvointiin omaishoitaja voi vaikuttaa haastavanakin aikana.

Oulussa 10.3.2022

Hanna Savela
hankekoordinaattori
Miten jaksat omaishoitaja? -hanke

Palaa hankkeen sivulle.