Siirry sisältöön
Mies ja nainen halaamassa.

Vieraskieliset omaishoitajat

Tietoa monikulttuurisille ja vieraskielisille omaishoitoperheille.

Vieraskielisissä maahanmuuttajataustaisissa perheissä voi olla kielen ja kulttuurin mukanaan tuomia lisähaasteita. Omaishoitoperheiden tilanteet vaihtelevat paljon, niin myös perheiden tarvitsema tuki.

Osa perheistä on asunut Suomessa jo pitkään, ja he ovat tottuneet käyttämään palveluja jo lähtömaissaan. Toiset taas saapuvat maista, joissa palveluja ei ole ollut tai ne ovat olleet vain harvojen saatavilla. Tiedon välittymistä ja ymmärtämistä helpottaa, jos sen saa omalla äidinkielellä tai ainakin selkosuomeksi.

Tietoa omaishoitajien tukemiseksi eri kielillä

Omaisneuvo-sivusto

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien tekemä omaisneuvo.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)-sivusto tarjoaa perustietoa omaishoidosta helposti eri kielillä. Suunnittelussa on huomioitu erityisesti sivuston käytettävyys mobiililaitteella. Sivuilta löytyy perustietoa omaishoidosta eri kielillä, myös videoina. Tällä hetkellä sivuilla on tietoa suomeksi, arabiaksi, englanniksi, kiinaksi, kurdiksi, persiaksi, somaliksi ja venäjäksi. Sivustolta löytyy myös yhteystiedot neuvontaa varten.

Opas mielenterveysomaisille

Psyykkiset sairaudet heijastuvat aina myös läheisiin. Omaisen oppaaseen FinFamin sivuille(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on koottu tietoa psyykkisistä sairauksista sekä siitä, mistä saa tukea, jos läheinen sairastuu. Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin oppaasta löytyy ruotsin-, venäjän-, englannin-, arabian-, soranin-, somalin- ja farsinkieliset käännökset.

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Tukikeskus Hilma toimii valtakunnallisesti ja edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien oikeuksia ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. He palvelevat kaikkia kieli– ja vammaryhmiä. Esimerkiksi keskuksen YouTube videoista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) löytyy tietoa mm. omaishoidosta, mielenterveydestä ja vammaispalveluista useammalla kielellä. Hilma antaa neuvontaa, ohjausta ja apua palveluiden ja etuuksien hakemisessa, sekä tarjoaa vertaisryhmiä, inforyhmiä ja harrastustoimintaa. Lisää tietoa Tukikeskus Hilman sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry

Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry – MUKES on uusi yhdistys, joka edistää kultuurisensitiivistä muistityötä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä etnisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien aseman parantamiseksi Suomessa. MUKESin sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) löytyy muistisairauksista erikielisiä materiaaleja ja työkaluja ammattilaisille.

Kaksi kättä päällekkäin.

Tulkkaus

Lain mukaan viranomaisen on järjestettävä tulkkaaminen tai kääntäminen asioissa, joissa maahanmuuttanut ei osaa viranomaisyhteyksissä käytettävää suomen tai ruotsin kieltä tai hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Lisää tietoa osoitteesta kotoutuminen.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

PALOMA-koulutus

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen PALOMA-koulutus on maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Lisää tietoa THL:n sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Järjestöjen tarjoama tuki