Siirry sisältöön
Omaishoitajaliiton logo.

Kirjat ja oppaat

Tältä sivulta löydät Omaishoitajaliiton ja jäsenyhdistystystemme julkaisuja.

Monet oppaista ovat ladattavissa ilmaiseksi.

Tilaukset : toimisto(at)omaishoitajat.fi(avautuu uuteen ikkunaan).

Kirjat ja lehtiset

Omaishoidon strategia

Kansikuva Omaishoidon strategia

Kirja on tarkoitettu omaishoidon kehittämisen ja suunnittelun tueksi kunta- ja järjestötoimijoille sekä alan opiskelijoille. Kirjassa tarkastellaan omaishoidon näkymistä kuntien strategioissa, ohjeistuksissa ja tomintaohjelmissa.

Kirjassa kuvataan omaishoitoon liittyviä käytäntöjä, omaishoidon tukemisen tilanteita kunnissa ja arvioidaan kunnan sekä järjestöjen yhteistyötä omaishoidon kehittämisessä.

Merja kaivolainen ja Merja Purhonen (toim.): Omaishoidon strategia. Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (Careri 2007-2010) tuotoksia.

Omaishoito – tietoa ja tukea yhteistyöhön

Kansikuva Omaishoito – tietoa ja tukea yhteistyöhön

Omaishoito – tietoa ja tukea yhteistyöhön -kirja on laadittu tukemaan yhteistyötä omaishoitajien ja lääkäreiden, muiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten välillä.

Kirja toimii tietolähteenä kaikille omaishoitoon osallistuville. Teos soveltuu käytettäväksi myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Kustannus Oy Duodecim ja Omaishoitajaliitto ry 2011.

Hinta 5 € + postitus- ja käsittelykulut.

Hoitaahan ne joka tapauksessa. Selvitys omaishoidon tilanteesta 2006.

Kansikuva Selvitys omaishoidon tilanteesta 2006

Selvitys vuoden 2006 lakiuudistuksen vaikutuksista. Julkaisu saatavana vain ladattavassa muodossa.

Hoitaahan ne joka tapauksessa. Selvitys omaishoidon tilanteesta 2006. (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Näkökulmia palveluohjaukseen

Kansikuva Näkökulmia palveluohjaukseen

Näkökulmia palveluohjaukseen -artikkelikokoelmaan on koottu asiantuntijapuheenvuoroja palveluohjauksen merkityksestä omaishoitoperheelle.

Omaishoitajaliitton julkaisuja 2/2009, Tiina Autio ja Soili Hyvärinen.

Ilmainen + postitus- ja käsittelykulut.

Näkökulmia tilapäishoitoon

Kansikuva Näkökulmia tilapäishoitoon

Ilmainen + postitus- ja käsittelykulut.

Emme selviydy ilman omaishoitoa – omaishoidon teesit

Kansikuva Emme selviydy ilman omaishoitoa Omaishoidon teesit

25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Omaishoitajaliitto päivitti omaishoidon teesit yhdessä paikallisyhdistystensä kanssa. Teesejä avaavien sarjakuvien puhekuplissa on käytetty omaishoitajien repliikkejä omaishoitajalomien yksinäisyyskyselyn vastauksista ja antologioista.

Sitaattien pohjalta sarjakuvat on piirtänyt kuvittaja-graafikko Janne Markkanen.

Emme selviydy ilman omaishoitoa – omaishoidon teesit, selattava versio.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Oppaat

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Kansikuva Minäkö omaishoitaja

Oppaan tarkoituksena on pysäyttää hoivaa antava omainen pohtimaan, miten hänen elämänsä on muuttunut läheisen ihmisen sairastumisen, vammautumisen tai lapsen saaman yllättävän diagnoosin seurauksena.

Oppaassa kuvaillaan omaishoitotilanteen yleisimpiä tunnusmerkkejä. Niiden avulla omainen voi tarkastella lähipiirissään tapahtuneita muutoksia ja suhteuttaa niitä omaan elämäänsä. Opas on päivitetty vuonna 2020.

Julkaisijat: Lakeuden Omaishoitajat ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Omaishoitajaliitto.

Hinta 5 € + postitus- ja käsittelykulut.

Lataa oppaan PDF-versio(avautuu uuteen ikkunaan)

Jag närståendevårdare? En första handbok om närståendevård

Kansikuva Jag närståendevårdare

Den här handboken är avsedd för dig som tar hand om en närstående. Handboken hjälper dig granska hur ditt liv förändrats i och med att en närstående drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning eller när en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning konstaterats hos ditt barn.

Du hjälper din närstående klara sig i vardagen, stöder honom eller henne känslomässigt och får ibland lära dig att ta dig fram i en krånglig servicedjungel. Kanske du funderar över hur du ska kombinera arbete och omhändertagande av din närstående.

Utgivare: Lakeuden Omaishoitajat ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry och Förbundet närståendevårdare och vänner rf.

Översättning från den finska publikationen Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta.

Pris 5 € + porto och hanteringskostnader.

Jag närståendevårdare? En första handbok om närståendevård (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Am I a Carer? First-Hand Guide to Informal Care

Kansikuva Am I Carer

The purpose of this guide is to provide first-hand information to you as you care for your loved one. The guide helps you to examine how your life has changed after a loved one has fallen ill or become disabled or after your child has been diagnosed with a chronic disease or disability.

As a relative, you help your loved one to cope with everyday activities, provide mental support and learn how to manage in what may sometimes be a complex jungle of services. Perhaps you are wondering how to combine work and caring for your loved one. Are you a carer?

Publishers: Lakeuden Omaishoitajat ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Joensuunseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry and The Central Association of Carers in Finland.

The guide is a translation of the Finnish publication Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta.

Price € 5 + postage and handling costs.

Am I a Carer? First-Hand Guide to Informal Care (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Ovia omaishoitajuuteen. Käsikirja Ovet-valmennuksen järjestäjille

Kansikuva Ovia omaishoitajuuteen

Käsikirja sisältää ohjeistuksen Ovet-valmennuksen teemojen käsittelyyn sekä tietoa valmennuksen käytännön järjestelyistä, ryhmän ohjaamisesta ja työskentelymenetelmistä. Käsikirjasta löytyvät myös valmennusmoduulit työssäkäyville omaishoitajille sekä muistisairaita läheisiään hoitaville (MuistiOvet).

Muistiovet toteutetaan yhteistyössä Muistiliiton paikallisyhdistysten kanssa.

Käsikirjaan liittyvällä muistitikulla ovat valmennuksen toteuttamista tukevat diasarjat jokaiseen valmennusosioon sekä muuta taustamateriaalia.

Käsikirja ja muistitikun materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä, vaikka oikeus käyttää nimikettä Ovet-valmennus® on vain liiton jäsenyhdistyksillä.

Käsikirja ja muistitikku on päivitetty vuonna 2016.

Hinta (käsikirja + muistitikku) 50 € + postitus- ja käsittelykulut.

Meillä olis asiaa -sarjakuvavihkonen

Kansikuva Meillä on asiaa – Jangsterit

Meillä olis asiaa -sarjakuvavihkonen on suunnattu 10–15-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka auttavat läheistään. Opas kertoo pienten sarjakuvatarinoiden avulla, millaisia tilanteita ja tunteita nuori hoivaaja saattaa arjessaan kohdata ja antaa myös vinkkejä, mistä löytää asiasta lisää tietoa.

Meillä olis asiaa -opasvihko lapselle tai nuorelle, joka hoitaa läheistään (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Muistisairaus ja seksuaalisuus

Kansikuva Muistisairaus ja seksuaalisuus

Oppaassa puhutaan seksuaalisuudesta ja sen muuttumisesta muistisairauden myötä. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä syntymästä kuolemaan asti, ja se muuttuu elämänvaiheiden ja iän mukana. Opas tarjoaa myös tukea avun hakemiseen seksuaalisuuden ja parisuhteen ongelmiin.

Hinta 5 euroa. Tilauksiin lisätään postitus- ja käsittelykulut.

Muistisairaus ja seksuaalisuus opas (PDF)

Palveluopas 2023–2024

Palvleuoppaan kansi.

Palveluoppaassa on tietoa omaishoitajille ja muille läheisiään hoitaville sekä omaishoidon parissa työskenteleville ammattilaisille. Oppaan tarkoituksena on antaa omaishoitajalle tietoa siitä minkälaisia palveluja tai tukea hänen on mahdollista saada omaishoitotilanteen tueksi.

Ilmainen + postitus- ja käsittelykulut.

Palveluopas 2023–2024 omaishoitajille ja läheisille (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi!

Kansikuva Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi

Oppaassa käsitellään alkoholin vaikutuksia jaksamiseen ja uneen sekä ohjataan hyvinvointia tukevien keinojen etsintään. Jos alkoholin käyttö huolestuttaa, oppaasta löytyy yhteystiedot avun piiriin.

Ilmainen + postitus- ja käsittelykulut.

Omaishoitaja, pohdi alkoholin käyttöäsi! Selattava versio.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Omainen, pohdi alkoholin käyttöäasi! (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö?

Kansikuva Omaishoitja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö

Opas auttaa pohtimaan läheisen päihteiden käytön herättämiä tunteita ja kannustaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Oppaasta löytyy tietoa päihderiippuvuudesta ja yhteystiedot avun piiriin.

Ilmainen + postitus- ja käsittelykulut.

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? Selattava versio.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Omaishoitaja, huolestuttaako hoidettavan läheisesi päihteiden käyttö? (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Tunnista omaishoitaja. Pieni opas sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Kansikuva Tunnista omaishoitaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella on tärkeä rooli omaishoitotilanteen tunnistamisessa. Tunnistamaton omaishoitotilanne on selkeä riski sekä hoidettavalle että hoitajalle ja se voi johtaa omaisen uupumiseen, kaltoinkohteluun, tapaturmiin tai toistuviin hoitokäynteihin eri yksiköissä. Aktiivisella puheeksiottamisella tuetaan omaishoitoperheiden selviytymistä.

Testaa oletko omaishoitaja -kortti ja ammattilaisen opas (esite) PDF(avautuu uuteen ikkunaan)

Omaishoitajat palveluiden kehittäjinä

Kansikuva Omaishoitajat palveluiden kehittäjinä

Opas on koottu ohjenuoraksi yhdistystoimijoille tai palveluntarjoajille, jotka ovat kiinnostuneita asiakasraatien hyödyntämisestä palveluiden kehittämisen tukena.

Asiakasraatia omaishoitoperheiden palvelujen kehittämisessä kokeiltiin osana Opastava-hanketta Turussa vuosina 2014–2015. Opas perustuu kokeilusta ja toiminnan levittämisestä saatuihin kokemuksiin.

Oppaan ajatuksia voi soveltaa paikallisiin tarpeisiin ja soveltuvin osin myös muille asiakasryhmille.

Opas on tehty Omaishoitajaliiton Opastava-hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2012–2016 yhteistyössä Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin kanssa.

Omaishoitajat palveluiden kehittäjinä (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Näe ja opi vahvuutesi!

Vinkkivihon kansi

Näe ja opi vanhvuutesi! -vinkkivihkoon on koottu käytännön keinoja omaishoitajan jaksamiseen. Opasta voi käyttää yksin tai vertaisryhmissä.

Aiheina:

  • Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan
  • Selätä stressi
  • Itsemyötätunnosta voimaa
  • Tunteiden ristiaallokossa
  • Löytömatkalla mielen hyvinvointiin

Lataa oppaan PDF-versio: Näe ja opi vahvuutesi!(avautuu uuteen ikkunaan)

Lataa yksittäisiä oppaita:

Ajatuksia ja keinoja ajanhallintaan(avautuu uuteen ikkunaan)

Selätä stressi(avautuu uuteen ikkunaan)

Itsemyötätunnosta voimaa(avautuu uuteen ikkunaan)

Tunteiden ristiaallokossa(avautuu uuteen ikkunaan)

Löytömatkalla mielen hyvinvointiin(avautuu uuteen ikkunaan)

Omaishoitajan mielen hyvinvoinnin tukeminen

Oppaan kansi

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajia kohtaaville ammattilaisille.

Oppaassa kerrotaan, miten mielen hyvinvointiin liittyviä asioita voi ottaa puheeksi omaishoitajan kanssa. Se edellyttää aitoa kuuntelun ja kysymisen taitoa sekä valmiuksia tunnistaa tilanteet, joissa omaishoitaja tarvitsee lisää tukea ja apua.

Mielen hyvinvointia voi vahvistaa kaikissa elämäntilanteissa. Aiheesta kannattaa keskustella jokaisen omaishoitajan kanssa.

Ilmainen + postitus- ja käsittelykulut.

Lataa oppaan PDF-versio: Omaishoitajan mielen hyvinvoinnin tukeminen(avautuu uuteen ikkunaan)

Omainen hoitajana -oppaat

Omainen hoitajana -opas 1: Syömällä hyvää mieltä ja vireyttä

Omainen hoitajana oppaan 1 kansikuva

Oppaassa perehdytään terveyttä ja hyvinvointia edistävään ruokavalioon sekä keinoihin, joilla ruokailua saa sujuvammaksi. Käsitellään avustamista ja ruokailun apuvälineiden käyttöä. 4. uudistettu painos.

Hinta 5 € + postitus- ja käsittelykulut.

Lue oppaan selattava näköisversio: Omainen hoitajana -opas 1: Syömällä hyvää mieltä ja vireyttä(avautuu uuteen ikkunaan)

Omainen hoitajana -opas 2: Liikkumalla parempaa vointia

Omainen hoitajana 2 kansikuva

Oppaassa käydään läpi liikunnan merkitystä hyvinvoinnille, erilaisia liikunnan mahdollisuuksia arjen keskellä sekä siirtymisissä avustamiseen liittyviä tekniikoita ja apuvälineitä. 3. uudistettu painos.

Hinta 5 € + postitus- ja käsittelykulut.

Lataa oppaan PDF-versio: Omainen hoitajana -opas 2: Liikkumalla parempaa vointia(avautuu uuteen ikkunaan)

Omainen hoitajana -opas 3: Turvallinen lääkehoito kotona

Omainen hoitajana 3 kansikuva

Oppaassa perehdytään kotona toteutettavaan lääkehoitoon, lääkkeiden säilytykseen, antotapoihin sekä lääkehoidon apuvälineisiin ja palveluihin. 3. uudistettu painos.

Hinta 5 € + postitus- ja käsittelykulut.

Lataa oppaan PDF-versio: Omainen hoitajana -opas 3: Turvallinen lääkehoito kotona(avautuu uuteen ikkunaan)

Omainen hoitajana -opas 4: Helpotusta isoon ja pieneen hätään

Omainen hoitajana opas 4 Kansi

Oppaassa käydään läpi rakon ja suolen toimintaa, pidätyskykyyn liittyviä ongelmia sekä niihin liittyviä avustamisen keinoja ja hoitotarvikkeita. 3. uudistettu painos.

Hinta 5 € + postitus- ja käsittelykulut.

Lue oppaan selattava näköisversio: Omainen hoitajana -opas 4: Helpotusta isoon ja pieneen hätään(avautuu uuteen ikkunaan)

Omainen hoitajana -opas 5: Puhdas olo, mukavat vaatteet

Omainen hoitajana opas 5 Kansi

Oppaassa perehdytään peseytymiseen, suun ja ihon hoitoon sekä näissä avustamiseen. Lisäksi käsitellään pukeutumisessa avustamista ja siihen liittyvien apuvälineiden käyttöä. 3. uudistettu painos.

Hinta 5 € + postitus- ja käsittelykulut.

Lue oppaan selattava näköisversio: Omainen hoitajana -opas 5: Puhdas olo, mukavat vaatteet(avautuu uuteen ikkunaan)

Omainen hoitajana -opas 6: Tarpeellinen uni, riittävä lepo

Omainen hoitajana opas 6 Kansi

Oppaassa käsitellään unen ja levon sekä vuorokausirytmin merkitystä sekä unettomuutta, sen taustalla olevia tekijöitä ja unettomuuden hoitoa. 3. uudistettu painos.

Hinta 5 € + postitus- ja käsittelykulut.

Lataa oppaan PDF-versio: Omainen hoitajana -opas 6: Tarpeellinen uni, riittävä lepo(avautuu uuteen ikkunaan)

Omainen hoitajana -opas 7: Kun hoidettavan käyttäytyminen hämmentää

Omainen hoitajana opas 7 Kansi

Oppaassa käsitellään käyttäytymisen muutoksia ja käytösoireita, niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä käyttäytymiseen ja käytösoireisiin varautumista, ennaltaehkäisyä ja vaikuttamista. 4. uudistettu painos.

Hinta 5 € + postitus- ja käsittelykulut.

Lue oppaan selattava näköisversio: Omainen hoitajana -opas 7: Kun hoidettavan käyttäytyminen hämmentää(avautuu uuteen ikkunaan)

Ryhmämateriaalit

Katse huomiseen

Katse huomiseen oppaan kansi

Omaishoitosuhde on tiivis ja läheinen ihmissuhde, joka kestää usein vuosia, jopa vuosikymmeniä. Sen päättyminen on omaishoitajalle suuri elämänmuutos.

Katse huomiseen -vertaisryhmä on tarkoitettu omaishoitajalle, jonka omaishoito on päättynyt hoidettavan läheisen kuolemaan tai siirtymiseen hoivaan kodin ulkopuolelle.

Katse huomiseen – Ohjaajan opas (PDF 640 kt)(avautuu uuteen ikkunaan)

Katse huomiseen – Ryhmätapaamisten diat (PDF 4 MT)(avautuu uuteen ikkunaan)

Toimivat vertaiset

Kansikuva Toimivat vertaiset

Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan.

Ilmainen + postitus- ja käsittelykulut.

Mentorointiopas

Kansikuva Mentorointiopas

Mentorointiopas on tarkoitettu sosiaali ja terveysalan ammattilaisille, jotka tukevat vapaaehtoisia vertaistoimijoita.

Omaishoitajaliitton julkaisuja, Satu Hautala, Soili Hyvärinen ja Taina Laakso.

Ilmainen + postitus- ja käsittelykulut.

Jäsenyhdistysten julkaisuja

Saattajana-opas

Kansikuva Saattajana-opas

Saattajana-opas on syntynyt omaishoitajien suuresta tarpeesta saada tietoa, valmiuksia ja tukea (aikuisen) läheisensä kotona tapahtuvaan saattohoitoon. Hänninen J, Hänninen P, Stryman T. 2021. Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Saattajana-opas (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas

Kansikuva Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas

Tiivistetty ja päivitetty oppaasta: Koskela, S. ja Korhonen, J. 2015. Lääkehoidon opas omaishoitajille. 2. painos. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n VALOT II –projekti. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? -opas (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Puhu & ennakoi – Opas etäomaishoitajalle

Lääkehoidon opas omaishoitajille

Kansikuva Lääkehoidon opas omaishoitajille

Opas avaa perusasioita lääkehoidosta: kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona, mitkä ovat yleisimmät lääkemuodot ja millaisia erilaisia lääkkeiden antotapoja käytetään. Oppaassa käsitellään myös lääkkeiden aiheuttamia yhteis- ja haittavaikutuksia.


Julkaisijat: Mikkelin ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat, Orion Pharma, Graanin apteekki ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)VALOT- hanke.

Lääkehoidon opas omaishoitajille (PDF)(avautuu uuteen ikkunaan)

Omaishoito-oppaita eri kielillä

Oppaat on tuottanut Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI.