Siirry sisältöön
Kaksi lasta, joista toinen on toisen reppuselässä.

Lasten omaishoito

Kun lapsella tai nuorella on erityisen tuen tarvetta, voi perhe olla oikeutettu myös omaishoidon tukeen.

Kaikki lapset tarvitsevat aikuisen apua, huolenpitoa ja hoivaa. Perheissä, joissa lapsi tai nuori tarvitsee erityistä tukea, on tarvittavan hoivan määrä kuitenkin suurempi kuin tavallisesti.

Lapsia ja nuoria on lähes viidennes omaishoidettavista, joista on tehty kunnan kanssa omaishoidon tuen sopimus. Vuonna 2022 alle 18-vuotiaita omaishoidettavia oli lähes 10 000 (lähde: Sotkanet).

lapsen käsi aikuisen kämmenellä.

Sujuvaa arjen palapeliä rakentamassa

Erityislapsiperheet joutuvat usein käyttämään enemmän aikaa ja voimia saadakseen perheen arjen sujuvaksi. Lääkärissäkäynnit, erilaiset terapiat ja hoitotoimet, hakemusten tekeminen ja muu arjen pyöritys haastavat perheitä ja perheen jaksamista.

Perheitä auttaa esimerkiksi vammaispalvelut, hoito- ja apuvälineet sekä Kelan vammaistuki. Myös päiväkodissa ja koulussa voidaan tarvita erilaisia tukitoimia.
Lisätietoa Järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ansiotyön ja omaishoidon yhdistämiseen on keinoja

Lasten omaishoidolle on tyypillistä, että omaishoitotilanteet ovat pitkäkestoisia ja osuvat usein kiireimpään ruuhkavuosiaikaan. Tällöin ansiotyön ja omaishoidon yhdistämisen kysymykset ovat oleellisia.

Työnantajan ja työyhteisön myönteinen suhtautuminen tukee myös ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista. Toimivat ratkaisut edesauttavat työhön sitoutumista. Työtilanteiden ennakointi, tietoisuus mahdollisuuksista saada apua ja hyvä kokonaistilanteen suunnittelu auttavat löytämään ratkaisuja, jotka hyödyttävät niin työnantajaa kuin työntekijää.

Lisätietoa

Lasten omaishoitajat ry on valtakunnallinen ja kaikille avoin yhdistys. Yhdistys on Omaishoitajaliiton jäsenyhdistys. https://omaishoitajat.fi/omaishoitajaliitto/jasenyhdistykset/(avautuu uuteen ikkunaan)

Useilla Omaishoitajaliiton jäsenyhdistyksillä on toimintaa erityislapsiperheille. Lue lisää jäsenyhdistyksistämme

Leijonaemot ry:n toiminta on tarkoitettu kaikille erityislasten vanhemmille, lasten iästä ja diagnoosista riippumatta. Leijonaemot(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Perheen palvelupolku tarjoaa tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja tapaturmaisesti vammautuneiden lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville. Perheen palvelupolku(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Erityinen sisaruus -sivustolla on kirjallisuuteen ja kokemustietoon pohjautuvaa tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruudesta. Erityinen sisaruus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

päivitetty 4.3.2024