Siirry sisältöön

Mitä omaishoitajan on hyvä tietää jäädessään eläkkeelle? 

Omaishoidon tuen palkkio kerryttää eläkettä 

Omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/ 2001)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tarkoittamassa työsuhteessa hyvinvointialueeseen, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan (Laki omaishoidon tuesta 937/2005)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Omaishoidon hoitopalkkio kartuttaa eläkettä kuitenkin sen kuukauden loppuun, jolloin omaishoitaja täyttää 68 tai 69 vuotta. 

Jos omaishoitaja on syntynyt ennen vuotta 1940, eläkettä kertyy vain silloin, jos hoitosuhde on alkanut ennen kuin omaishoitaja on täyttänyt 65 vuotta. Eläkettä kertyy niin kauan, kuin hoito säilyy yhtäjaksoisena (myös sen jälkeen, kun omaishoitaja täyttää 68 vuotta). 

Lähde: Keva(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)  

Miten eläkettä haetaan? 

Jos omaishoitaja tekee myös ansiotyötä, hoitajalle myönnetään sekä ansiotyöstä että omaishoidosta karttunut eläke samasta ajankohdasta lähtien. Omaishoito voi silti jatkua keskeytyksettä. Uuden karttuman voi hakea sen jälkeen, kun omaishoitaja täyttää eläkkeen kertymisen ylärajan. 

Eläkettä voidaan hakea sähköisesti Omat eläketietosi -palvelussa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) aikaisintaan kuusi kuukautta ennen sen alkamista. Kirjallisesti eläkettä voidaan hakea vanhuuseläkehakemuslomakkeella(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Jos omaishoitaja on jo eläkkeellä, omaishoidosta kertyneen eläkkeen myöntää se eläkelaitos, joka jo maksaa eläkettä. Jos omaishoitaja saa eläkettä useasta eläkelaitoksesta, Keva myöntää omaishoidosta kertyneen eläkkeen. 

Lähde: Keva(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)  

Miten omaishoidon tuen palkkio vaikuttaa eri eläkkeisiin? 

Jos toimit sopimusomaishoitajana tai aloitat eläkkeellä ollessasi sopimusomaishoitajuuden, voit tarkistaa alla olevasta taulukosta, vaikuttaako omaishoidon tuen palkkio eläkkeeseesi. 

Tarkempaa lisätietoa saat osoitteista www.keva.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tai www.kela.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).  

Eläke, omaishoidon tuki ja verotus 

Eläkkeen ja omaishoidon tuen palkkion ja eläkkeen yhteissummaa verotetaan kokonaistulona. Eläkkeellä olevien henkilöiden verotusta lieventää hiukan eläketulovähennys, jos eläke ei ole kovin suuri.  

Omaishoidon tuen hoitopalkkioon ei voi käyttää eläketulon verokorttia, vaan omaishoitaja tarvitsee erillisen verokortin. Lisätietoa vero.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 

Eläkkeelle jääminen ja asumistuki 

Mikäli henkilö on saanut yleistä asumistukea ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen kaikki kotitaloudessa ovat eläkkeensaajia, sovelletaan heihin jatkossa eläkkeensaajan asumistukea. Omaishoidon tuen palkkio ei vaikuta asumistukien määrään. Lisätietoa kela.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)