Siirry sisältöön

Mielipide: Omaishoitaja tarvitsee vapaansa myös kesällä

kivien kasa.

Kolmessa kansalaisjärjestössä ollaan huolissaan siitä, saavatko omaishoitajat lomakaudella riittävästi apua vapaidensa järjestelyihin. Omaishoitajaliiton, Vammaisfoorumin ja Folkhälsanin yhdessä tekemä mielipidekirjoitus on julkaistu paikallislehdissä kautta maan.

Suomen siirryttyä lomakauden viettoon, omaishoitajia kalvaa huoli vapaiden järjestymisestä. Mikäli lyhytaikaisen huolenpidon järjestäminen ei onnistu, se voi asettaa perheet, erityisesti yksin läheisestään huolta pitävät, hankalaan asemaan.

Laissa omaishoidon tuesta määritellään omaishoitajille turvatut vähimmäisvapaat, 2–3 vuorokautta kuukaudessa. Lyhytaikaista huolenpitoa voi järjestää myös esimerkiksi sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla.

Lupaavasta lainsäädännöstä huolimatta jopa puolet omaishoitajista jättää vapaansa käyttämättä.

Lievimmillään epäonnistunut vapaiden järjestely tarkoittaa vain muutoksia omiin lomasuunnitelmiin. Valitettavasti ei ole tavatonta, että se johtaa myös palkattomiin poissaoloihin ansiotyöstä, tai se pakottaa yrittäjän taukoon elinkeinonsa harjoittamisesta. Tällöin arjesta tulee entistä vaikeampaa myös taloudellisten huolten painaessa päälle.

Omaishoitajista on moneksi ja monenlaisista haasteista he selviytyvätkin. On kuitenkin väärin jättää heidät oman onnensa nojaan.

Omaishoitajat tarvitsevat tukea vapaiden järjestelyihin. Heille on tarjottava sopivia vaihtoehtoja läheisensä huolenpitoon vapaiden aikana sekä kotona että kodin ulkopuolella siten, että ne vastaavat perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Sijaishoitajien sairastuessa tulisi omaishoitajia tukea löytämään uusia ratkaisuja.

Monille meistä koittaa vielä aika, kun olemme itse joko hoidettavia tai läheistemme hoitajia. Pitäkäämme siis huolta toisistamme ja omaishoitajistamme.

Elias Vartio, oikeudellinen asiantuntija, Omaishoitajaliitto ry
Ylva Krokfors, lapset- ja nuoret työryhmän, Vammaisfoorumi ry
Jonna Skand, omaishoidon asiantuntija, Folkhälsan ry