Siirry sisältöön

Kurkistus tulevaisuuteen

Kuvassa Minna Kataja-Rahko ja teksti "Tulevaisuudessa palvelut ovat omaishoitajille saumattomia ja mutkattomia käyttää. "

Omaishoitajat ovat tärkeä voimavara Suomen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Omaishoitajat tarjoavat arvokasta apua ja hoivaa läheisilleen, joilla on erityistarpeita, ja mahdollistavat läheistensä kotona asumisen. Tulevaisuudessa omaishoitajien rooli ja merkitys tulevat kasvamaan entisestään.

Mikäli sinulla olisi mahdollisuus kurkistaa tulevaisuuteen, tekisitkö sen? Minä tein – ja näin siellä omaishoitoa arvostavan yhteiskunnan.

Tulevaisuuden yhteiskunta tunnistaa omaishoitajien merkityksen, arvostaa heitä sekä tukee heidän hyvinvointiaan ja terveyttään. Tulevaisuudessa panostetaan omaishoitajien koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Sen ansiosta omaishoitajilla on keinoja tunnistaa ja ratkaista hoitoon ja omaan jaksamiseensa liittyviä ongelmia.

Tulevaisuudessa teknologiaa hyödynnetään yhä enemmän. Omaishoitajilla on käytössään erilaisia sovelluksia ja palveluita, jotka helpottavat hoitoa ja auttavat omaishoitajia kommunikoimaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Teknologiaa käytetään myös hoidon seurannassa ja arvioinnissa. Kerätty tieto on helposti saavutettavissa. Tulevaisuudessa otetaan palveluita suunnitellessa huomioon myös omaishoitajien henkisen hyvinvoinnin tukeminen.

Yhteistyöllä tuloksia

Tulevaisuudessa yhteistyö eri palveluntuottajien välillä on tehokasta. Palvelut ovat omaishoitajille saumattomia ja mutkattomia käyttää.

Tarjolla on monipuolisia vaihtoehtoja omaishoitajien arjen tueksi. Näitä ovat laadukkaat lyhytaikaishoitoa tarjoavat yksiköt, yhdenvertaisesti kautta maan toimiva perhehoito, kiertävä sijaishoito sekä omaishoitajien tarpeiden mukaan räätälöidyt kotiin tuotavat palvelut – virkistystoimintaa unohtamatta. Omaishoitajien lakisääteiset vapaat toteutuvat poikkeuksetta.

Väliinputoajia ei tulevaisuudessa ole, vaan kaikille löytyy omaan elämäntilanteeseen, ikään ja hoidon tarpeen aiheuttavan diagnoosin mukaan räätälöityjä hoitopaikkoja, tukipalveluita ja toimintaa.

Tulevaisuudessa viranomaiset, palveluntuottajat ja järjestöt verkostoituvat tehokkaasti ja auttavat omaishoitajia verkostoitumaan. Verkostoituminen luo mielenkiintoisia, virkistäviä ja uudenlaisia kohtaamispaikkoja. Se mahdollistaa omaishoitajien monipuolisen vertaistuen sekä tiedonsaannin. Verkostoituminen tukee myös omaishoitajien merkityksellisyyden tunteen vahvistumista.

Omaishoitajien panosta arvostetaan

Tulevaisuudessa osataan huomioida yhä monimuotoisemmat perheet ja perhemuodot. Omaishoitajien joukossa on yhä enemmän nuoria, erilaisissa parisuhteissa eläviä ja eri kulttuureista tulevia henkilöitä. Tulevaisuuden yhteiskunta osaa tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämisen. Se näkee jokaisen omaishoitajan yksilölliset tarpeet ja kykenee tukemaan kaikenlaisia perheitä.

Tulevaisuudessa kiinnitetään entistä paremmin huomiota ikääntyvien omaishoitajien tarpeisiin. Omaishoitajien keski-ikä nousee päivä päivältä. Tämä tarkoittaa, että yhä useampi omaishoitaja ei vain hoida ikääntynyttä vaan on myös itse ikääntynyt. Tämä väistämättä vaatii ratkaisuja omaishoitajien jaksamisen ja terveyden tukemiseksi – ja tulevaisuuden yhteiskunta osaa sen.

Tulevaisuuden yhteiskunta auttaa työikäisiä omaishoitajia pysymään työelämässä ja kehittymään työurallaan. Se tukee työssäkäyviä omaishoitajia ja koko perhettä löytäen kullekin sopivat ratkaisut omaishoidon, työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Tulevaisuudessa ei unohdeta niitäkään omaishoitajia, jotka eivät ole tehneet omaishoitosopimusta hyvinvointialueen kanssa. Tulevaisuudessa löytyy tahtoa ja keinoja tukea myös omaishoidon tukeen oikeuttavien kriteerien ulkopuolelle jääviä omaishoitajia.

Lyhyemmin sanottuna tulevaisuudessa kaikkien omaishoitajien panosta arvostetaan ja omaishoitajat saavat tarvitsemansa tuen. Tulevaisuudessa huomioidaan yksilölliset tarpeet, tasa-arvo ja monimuotoisuus. Tulevaisuuden yhteiskunta näkee ja tunnustaa omaishoitajien arvon.

Omaishoitajien rooli ja merkitys kasvaa koko ajan. Mitä jos emme odottaisikaan tulevaisuutta, vaan tukisimme omaishoitajia jo tänään!

Kuvassa Minna Kataja-Rahko

Minna Kataja-Rahko

Itä-Suomen aluevastaava