Siirry sisältöön

Kiitos vapaaehtoisille!

Vapaaehtoistyö on erittäin merkittävää ja ansaitsee kiitoksen muulloinkin kuin tänään Vapaaehtoisten päivänä. Silti on hienoa, että vapaaehtoiset ovat saaneet oman kansainvälisen päivänsä, jota vietetään vuosittain 5. joulukuuta. 

Omaishoitajaliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä toimii yli tuhat vapaaehtoista. Jäsenyhdistyksistämme yli puolet pyörivät täysin vapaaehtoisvoimin.  

Ilman näitä yhdistyksiä vapaaehtoisineen olisi esimerkiksi vuonna 2022 jäänyt toteuttamatta keskimäärin reippaasti yli 240 erilaista tilaisuutta, vertaistapaamista sekä ohjaus- ja neuvontatuokiota. Yksittäisiä kohtaamisia vapaaehtoisilla oli yli 850.  

Vapaaehtoisesti vapaaehtoisena 

Vapaaehtoistyötä tehdään aina palkatta, omalla vapaa-ajalla, omasta vapaasta tahdosta. 

Vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa ja sen tavoitteena on hyödyttää toista ihmistä tai yhteisöä. Kaikilla on oikeus osallistua vapaaehtoistyöhön.  

Vapaaehtoisena voi toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin ja hyödyntää erityisosaamistaan tai mielenkiinnon kohteitaan. Tärkeintä on, että vapaaehtoisuus ei ole pakollinen taakka.  

Vapaaehtoistyö on kaksisuuntaista. Se hyödyttää sekä tekijäänsä että sen kohdetta. Vapaaehtoinen oppii uusia taitoja ja saa hyvää oloa, iloa, ystäviä ja yhteisöjä elämäänsä. Parhaimmillaan hän voi itse hyvin vapaaehtoisuuden vaikutuksesta.  

Miten pidämme huolen, että se pysyy tällaisena? – Voimaannuttavana ja hyvinvointia lisäävänä. 

Kysy, kuule, näe ja ymmärrä kokemuksia – se auttaa 

Olen saanut olla mukana kehittämässä vapaaehtoistoimintaamme yhdessä Omaishoitajaliiton jäsenyhdistysten edustajien kanssa – myös vapaaehtoisten.  

Tänä vuonna olemme opetelleet ymmärtämään vapaaehtoistoimintaa ja sen kehittämistä kokemusteorian kautta. Sovelsimme tässä Fambition Oy:n luomaa työntekijäkokemusmallia, joka koostuu seitsemästä eri kokemuksesta alkaen saapumiskokemuksesta päättyen lähtökokemukseen. (Fambition Oy, 2022). 

Jotta vapaaehtoinen löytää etsimänsä, viihtyy, nauttii ja voi hyvin, on meidän, jotka vapaaehtoistoimintaa tarjoamme, ymmärrettävä vapaaehtoisen kokemuspolku. Ja löydettävä keinot tukea vapaaehtoista kulkemallaan polulla. 

Seitsemän kokemusta vapaaehtoisen polulla 

Saapumiskokemus alkaa jo ennen vapaaehtoistyösuhteen alkua. Aiempi mielikuva toimijasta, ensimmäiset vapaaehtoisviikot ja perehdytys ovat kriittisiä onnistumiselle tulevan viihtymisen ja sitoutumisen kannalta. 

Yhteisökokemus. Psykologisesti turvallinen ilmapiiri. Yhteisöt ovat tuottavimmillaan, kun olot yhdessä työskentelyyn ovat suotuisat, tiimi on monimuotoinen ja siinä vallitsee keskinäinen luottamus. 

Kasvukokemuksella tarkoitetaan mahdollisuutta kasvaa vapaaehtoisena ja ihmisenä. Kasvukokemus lähtee siitä, että jokainen kohdataan kokonaisvaltaisesti ja kasvua tukeville keskusteluille on aikaa. 

Hyvinvointikokemus. Tekemisen hallinnan tunne, sosiaalinen tuki, hyvä johtaminen, innostava vapaaehtoistyö ja mahdollisuus palautua: hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät on tärkeää ymmärtää laajasti. 

Elämäntilannekokemus. Kokonaisvaltaisesti kohdatuksi tulemisen tärkeys. Erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat vapaaehtoiskokemukseen ja viisas tehtävien antaja ymmärtää sen. 

Epäkohtakokemus. Yksinkertaisuudessaan epäkohtakokemus voi olla epäselviä odotuksia, pieleen mennyttä vuorovaikutusta, epäoikeudenmukaista kohtelua tai tunne siitä, että ei ole arvostettu. Loppujen lopuksi kyse voi olla myös siitä, kuinka vaikeat tilanteet ja tunteet yhteisössä käsitellään.  

Lähtökokemus. Vaikka vapaaehtoisuus päättyy, kokemus vapaaehtoissuhteesta jää elämään. Parhaimmillaan saadaan suosittelija pitkäksi aikaa. Fambition Oy:n mukaan he, joiden lähtökokemus on positiivinen, suosittelevat toimijaa 2,9 kertaa todennäköisemmin kuin he, joiden lähtökokemus on syystä tai toisesta huono. 

Nyt kun ymmärrämme, voimmekin ryhtyä miettimään, kuinka hyödynnämme ymmärryksemme vapaaehtoistemme tukemisessa.  

Hyvää Kansainvälistä vapaaehtoisten päivää vapaaehtoiset! Kiitos, että olette! 

Lähde: Fambition Oy, 2022. Työntekijäkokemus ja kriittiset hetket. https://www.fambition.fi/tietopankki/tyontekijakokemus-opas(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)