Siirry sisältöön

Kaltoinkohtelu on tunnistettava, jotta perheet saavat apua

Kuva, jossa nainen pitää miestä kädestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemassa tiedotteessa (8.9.) nostettiin esiin herkkä ja vaiettu aihe: läheisten tekemä kaltoinkohtelu kotihoidossa. THL:n tekemässä kyselyssä 43 prosenttia kotihoidon yksiköistä raportoi havainneensa omaisten tai läheisten tekemää kaltoinkohtelua.

Kaltoinkohtelusta läheissuhteissa on tärkeä puhua, jotta se tunnistetaan entistä paremmin ja perheet saavat tarvitsemaansa apua.

Omaishoitajan rooli ei aina ole helppo. Monet omaishoitajat vastaavat vaativasta ja sitovasta hoivasta ympärivuorokautisesti. Omaishoitajan voimavarat voivat ehtyä ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen jäädä toissijaiseksi.

Omaishoitajan kokema uupumus ja stressi saattavat kuormittavassa tilanteessa purkautua käytöksenä, joka vahingoittaa hoidettavaa läheistä.

Kaltoinkohtelua voidaan ennaltaehkäistä tarjoamalla omaishoitajalle apua ja tukea hoivatehtäväänsä sekä hengähdystaukoja arkeen.

Omaishoidon tukijärjestelmän tulisi turvata riittävät ja yksilölliset tukitoimet perheille. Omaishoito ei saa johtaa kohtuuttomaan elämäntilanteeseen.

Järjestöjen tarjoama ohjaus, tuki ja vertaisryhmät ovat olennaisia omaishoitajien jaksamisen tukemisessa ja kuormituksen ennaltaehkäisyssä. Omaishoitajayhdistysten tukimuodoista omaishoitaja voi saada apua tunteiden käsittelyyn, voimavarojen vahvistamiseen ja uusien selviytymiskeinojen löytämiseen. Yhdistystoiminta tarjoaa myös virkistystä ja hengähdystaukoa hoivatilanteesta.

Lue tiedote THL:n sivuilta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kuvassa Kaisa Parviainen

Kaisa Parviainen

Kehittämispäällikkö