Siirry sisältöön

Järjestöavustusten leikkaus iskisi myös omaishoitajiin

Kuva ikääntyneestä pariskunnasta.

Hallituksen kehysriihen alla on noussut uhka leikata yli neljänneksellä, eli noin 100 miljoonalla eurolla, sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia jo vuonna 2025. Aiemman suunnitelman mukaan leikkaus tapahtuisi vasta vuonna 2027. Järjestöiltä ei pidä leikata missään nimessä ensi vuonna eikä myöhemminkään.

Raju ja äkillinen leikkaus veisi väistämättä pohjan siltä järjestöjen matalan kynnyksen avustustoiminnalta, joka pohjautuu pitkälti kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan. Ja se on juuri sitä, mitä tarvitaan, kun hyvinvointialueet vähentävät palveluitaan ja samanaikaisesti erityisesti ikääntyvän väestön määrän kasvu lisää palveluiden tarvetta koko ajan.

Järjestöt tekevät ehkäisevää työtä ja siten siirtävät raskaiden, kalliiden palveluiden tarvetta, toisinaan jopa korvaavat ne. Järjestöt ovat iso osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Ne tarjoavat neuvontaa ja ohjausta, oppaita ja tietoa monille potilasryhmille ja heidän omaisilleen sekä järjestävät vertaisryhmiä ja tukevat arkisessa pärjäämisessä esimerkiksi omaishoitajia.

Ehdotus leikkauksesta on erittäin lyhytnäköinen ja vaikuttaisi toteutuessaan myös esimerkiksi omaishoitajayhdistysten ja potilasjärjestöjen mahdollisuuksiin auttaa läheis- ja omaishoitajia, jotka vastaavasta isosta osata hoivaa.