Siirry sisältöön

Hoivajärjestelmä sortuu, jos omaishoitajista ei pidetä huolta 

Kuva, jossa nainen pitää miestä kädestä.

Omaishoidossa piilee hoivan menestys tai kaaos. Ilman omaishoitajia yhteiskunta ei selviydy hoivavelvoitteistaan. Omaishoitajien tukemisen tulee olla keskiössä seuraavalla hallituskaudella. 

Omaiset tuottavat hoivan kokonaisuudesta 80 prosenttia. Kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista vain murto-osa kohdistetaan omaishoitoon. 

Valtaosa omaisten tekemästä hoivasta jää omaishoidon tuen ulkopuolelle. Läheisestään pitää huolta yli 350 000 henkilöä, joista omaishoidon tuen piirissä on noin 50 000 omaishoitajaa. He saavat työnsä tueksi mm. hoitopalkkion ja vapaata. Palkkio koetaan kuitenkin riittämättömäksi ja sopivia vapaajärjestelyjä on tarjolla vain osalle omaishoitajista. 

Helsingin Sanomien joulukuussa teettämän mielipidemittauksen mukaan kolme neljästä pitää todennäköisenä, että vastuu vanhusten hoivasta siirtyy entistä enemmän omaisille. Tätä kehitystä piti toivottavana kuitenkin vain hieman yli kolmasosa vastanneista. 

Nykyinen omaishoidon tukijärjestelmä on aikansa elänyt: esteitä tuen saamiseksi on liikaa, tuki on määrärahasidonnainen eikä järjestelmä huomioi riittävästi omaishoidon monimuotoisuutta ja eri-ikäisten omaishoitajien tarpeita. 

Seuraavan hallituksen tulee panostaa omaishoitoon, tehdä tarvittavat lainsäädäntömuutokset sekä laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, joka huomioi myös sopimusomaishoidon tuen ulkopuolella olevat omaishoitajat.