Siirry sisältöön

Erityislapsiperheille suunnatut palvelut säästävät enemmän kuin kuluttavat

Omaishoitajaliiton liikemerkki.

Erityislasten palveluiden suunnittelussa tulisi huomioida kokonaiskustannukset yhteiskunnalle, ei pelkästään palveluiden kustannuksia. Vain siten nähdään palveluiden todelliset säästöt, arvioidaan tänään julkaistussa raportissa.

Oulun seudun omaishoitajat ry on vertaillut raportissaan kustannusten muodostumista omaishoitajille ja yhteiskunnalle erilaisissa tilanteissa, joissa omaishoitoa ja ansiotyötä sovitetaan yhteen.

Jos erityislapsen vanhempi joutuu luopumaan kokonaan ansiotyöstään, kustannukset yhteiskunnalle ovat kovat. Vaikuttavuuslaskelmat osoittavat, että ansiotyöstä pois jättäytyminen aiheuttaa monenlaisia taloudellisia menetyksiä. Perheen kannalta suurimmat vaikutukset syntyvät menetetystä palkkatulosta.

Yhteiskunnalle syntyy kustannuksia paitsi erilaisista tukipalveluista, myös menetetyistä verotuloista, joista voi muodostua varsin suuria pidemmällä aikavälillä.

Palkka on elintärkeä, vaikka se pieni onkin – Palveluiden kustannukset erityislasten vanhempien työssäkäynnin mahdollistajana” -raportissa todetaan erityislasten omaishoitajien tarvitsevan usein erilaisia palveluita työssäkäynnin mahdollistamiseksi.

Raportin kyselytutkimuksessa vastaajat kiinnittävät huomiota perheiden eriarvoisuuteen. Vastaajien mukaan osa perheistä saa yhteiskunnalta hyvin tukea ja palveluita, mutta vastaavasti osa perheistä jää kokonaan ilman palveluita, tai niitä ei saada riittävän ajoissa.

Palveluiden puuttuessa vanhempi voi ehtiä uupua ja mahdollisesti jättäytyä kokonaan pois työelämästä pystyäkseen huolehtimaan lapsestaan. Erityislasten vanhemmilla olisi kuitenkin tarvetta ja halua yhdistää työ- ja perhe-elämä sekä haasteet ja mahdollisuudet, joita siihen liittyy.

Raportti julkaistaan Euroopan omaishoitajien päivänä, jonka teemana on “Tasa-arvoa ja reiluutta omais- ja läheishoitoon”. Hoivavastuun epätasa-arvoisuus näkyy myös nyt julkaistussa raportissa, sillä esimerkkilaskelmien omaishoitajat ovat kaikki äitejä.

Raportti kokonaisuudessaan: www.osol.fi/polkuja(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Erityislasten vanhempien työssäkäynnin mahdollistavien palveluiden kustannusvaikutukset (osol.fi)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)