Siirry sisältöön

Yhdistys rinnallakulkijana

Omaishoitajayhdistyksen tuki tarjoaa erilaisia hyvinvoinnin ja jaksamisen polkuja kaikille läheisistään huolehtiville. Olemme omaishoitoperheiden lähellä ja tukena eri elämäntilanteissa.

On tärkeää, että myös omaiset, muut perheenjäsenet ja lähipiiri saavat tukea, kun läheinen sairastuu, vammautuu tai jonkun muun syyn takia tarvitsee apua arjessaan.

Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hyödyllistä koko perheelle. Yhdistyksen tarkoituksena on kulkea rinnalla ja varmistaa, että omaiset saavat riittävästi tietoa hoivatyön ja valintojen tueksi sekä pitävät huolta omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan.

Omaishoitajan vointi ja voimavarat heijastuvat suoraan myös hoidettavaan sekä turvalliseen kotona asumiseen.

Yhdistyksemme eri puolella Suomea tarjoavat tietoa, tukea ja monipuolista toimintaa omaishoitajille, omaisille ja läheisille, joilla on huoli läheisensä kotona pärjäämisestä. Tuemme perheitä omaishoidon eri vaiheissa, varhaisesta vaiheesta omaishoidon päättymiseen asti.

Toimintaan ovat tervetulleita tulevat, nykyiset ja entiset omaishoitajat sekä kaikki omaishoidosta ja toiminnasta kiinnostuneet. Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.