Siirry sisältöön
Ikääntynyt nainen istuu portaissa.

Tunne voimavarasi 2020–2022

Tunne voimavarasi -hanke kehitti keinoja auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, joita huolestuttaa omat tunteet, käytös ja voimavarojen väheneminen.

Tunne voimavarasi oli Miina Sillanpään Säätiön(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Omaishoitajaliiton, Maria Akatemian (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)ja Kuntoutussäätiön(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. Hanke toteutettiin vuosina 2020-2022. Sosiaali- ja terveysministeriö tuki hanketta Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeella edistettiin omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistiin omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena oli myös, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, järjestötyöntekijöiden ja vapaaehtoisten osaaminen kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi lisääntyy.

Kaltoinkohtelun mahdollisuus on meissä kaikissa

Omaishoitajan väsyminen, stressi ja torjutut tunteet saattavat kuormittavassa tilanteessa purkautua käytöksenä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa hoidettavaa läheistä. Tällaista käytöstä kutsutaan kaltoinkohteluksi tai väkivallaksi. Kaltoinkohtelu voi olla tarkoituksellista tai tahatonta, esimerkiksi omaishoitajan tiedon puutteesta tai uupumuksesta johtuvaa laiminlyöntiä.

Väkivallan eri muotoja ovat fyysinen, henkinen, taloudellinen, seksuaalinen ja hengellinen väkivalta sekä avun ja hoidon laiminlyönti. Väkivaltaa on myös itsensä satuttaminen.

Naisen väkivaltaisuus on yhteiskunnassamme herkkä ja heikosti tunnistettu ilmiö. Naiset saattavat helposti luopua omista tarpeistaan toisten hyväksi. Useat naiset ovat oppineet näkemään aggression kiellettynä voimana jo lapsuudessaan. Aggressio kiellettynä ja torjuttuna saa väkivallan muodon. Rajojen asettamisessa omista tarpeista huolehtimiseksi tarvitaan kuitenkin aggressiota. Nimensä mukaisesti hankkeen keskiössä oli terveen aggression ymmärtäminen ikääntyvien omaishoitajanaisten voimavarana.

Hanke kehitti kaltoinkohtelua ehkäiseviä keinoja

Hankkeessa tehtiin esimerkiksi

Materiaalit tukevat omaishoitajien jaksamista sekä lisäävät ammattilaisten osaamista kaltoinkohtelun tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi.

Kaikki hankkeessa kehitetyt materiaalit löytyvät Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Lisätietoa: