Siirry sisältöön
Kuvas, jossa työpäydällä tavaroita.

Apurahoja haettavana

Omaishoitajaliitto myöntää apurahoja eri alojen kehittämishankkeisiin ja tutkimuksiin.

Omaishoitajaliitto myöntää apurahoja eri alojen kehittämishankkeisiin tai tutkimuksiin, jotka

  • hyödyttävät laajasti omaishoitajia erilaisissa arkisissa omaishoitotilanteissa ja/tai
  • osoittavat ratkaisuvaihtoehtoja omaishoitajien kohtaamiin ongelmiin.

Apurahat jaetaan liiton saamasta Wihurin yhteisöpalkinto -rahastosta. Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi yhteisöpalkintona 100 000 euroa Omaishoitajaliitolle 9.10.2019. Liitto perusti lahjoituksesta rahaston, josta apurahoja jaetaan.

Rahastosta Omaishoitajaliitto voi myös palkita kehittämishankkeita tai tutkimuksia, jotka ovat ansiokkaasti kehittäneet omaishoitoa. Rahastosta ei myönnetä tukea yksittäisille omaishoitotilanteessa oleville henkilöille tai perheille. Rahastosta ei myönnetä tukea sellaiseen tarkoitukseen, joka ei vastaa rahaston em. käyttötarkoitusta. Mikäli hanke voi saada tukea muista rahoituslähteistä, apurahan tarvetta arvioidaan myös tästä näkökulmasta.

Myönnetyt apurahat

Wihurin yhteisöpalkinto -apuraha on myönnetty seuraaviin tutkimuksiin ja kehityshankkeisiin:

Vuonna 2023

Väitöskirjatutkija Seema Rai: Ovet-valmennuksen vaikuttavuus psykoedukatiivisena interventio-ohjelmana 3 000 euroa, väitöskirjatutkimus

Vuonna 2022

Asiantuntijaopettaja, työnohjaaja Marja Keväjärvi:
Omaishoitajien kokemuksia työnohjauksesta
4 000 euroa, väitöskirjatutkimus

Toimittaja Ari Liimatainen:
Omaishoitajien lukupiiri verkossa
4 000 euroa, yhteistyössä Omaishoitajaliiton kanssa

Ekspressiivisen taideilmaisun ohjaaja Taina Semi:
Luovuuspakka omaishoitajilla – hetket haltuun
Ideoita arjen luoviin ja toiminnallisiin hetkiin aikuisista läheisistään huolehtiville omaishoitajille ja perheenjäsenille.
4 000 euroa

Sosionomi (AMK), KTM Kati Partti:
Lapsen osallisuuden toteutumisesta ja kokemuksista omaishoidon palvelutarpeen arvioinnin tilanteissa
3 000 euroa, väitöskirjatutkimus

Vuonna 2021

Sairaanhoitaja, PhD student Seema Rai:
Ovet-valmennuksen vaikuttavuus psykoedukatiivisena interventio-ohjelmana
3 000 euroa, väitöskirjatutkimus

Vuonna 2020

Projektikoordinaattori, TtM, tohtoriopiskelija Julia Lindlöf os. Choustikova:
Aivovammapotilaan omaisten voimavaraistavan tuen malli
3 000 euroa, väitöskirjatutkimus

Toimintaterapeutti, seksuaalineuvoja Maaret Meriläinen:
Muistisairaus ja seksuaalisuus -opas
3 000 euroa, yhteistyössä Omaishoitajaliiton kanssa

Nuorempi tutkija, TtM Roosa-Maria Savela:
Sosiaalisten tekijöiden vaikutus omaishoitajien terveyteen
3 000 euroa, väitöskirjatutkimus

Apurahojen hakeminen

Apurahaa haetaan oheisella hakemuslomakkeella. Noudata hakuohjeita.

Omaishoitajaliitto käsittelee hakemuksia luottamusjohdon kokousaikataulujen mukaisesti noin 6–8 kertaa vuodessa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla.

Tarvittaessa lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen, sari.tervonen(at)omaishoitajat.fi(avautuu uuteen ikkunaan).