Siirry sisältöön
Peltokukkia

Älä jää yksin

Sosiaalinen elämä voi omaishoitoperheissä keskittyä hoidon ja hoivan ympärille. Omista, itselle tärkeistä ihmissuhteista on hyvä pitää huolta.

Onko sinulla riittävästi ihmisiä ympärilläsi tukemassa SINUN hyvinvointiasi ja jaksamistasi?

Läheisen hoitamiseen liittyy paljon asioita, joihin tarvitaan toisten ihmisten tukea. Jos sinulla ei ole esimerkiksi ketään kenen kanssa puhua hoitamiseen liittyvistä vaikeista asioista ja siihen liittyvistä moninaisista tunteista, voi kokemuksesi yksin jäämisestä ja yksinäisyydestä vahvistua.

Tarvitsemme yhteyttä muihin pysyäksemme hengissä

Eemeli Hakoköngäs

Yhteys toisiin ihmisiin on perustarve, hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta yksi keskeisimmistä. Ihmissuhteissa laatu on useasti määrää tärkeämpi. Yksikin hyvä ja luotettava ihminen voi antaa sinulle jo paljon voimavaroja.

Toisaalta monipuolinen sosiaalinen verkosto vastaa parhaimmillaan erilaisiin arjen tarpeisiin. Voimavaroja antavia ihmissuhteita voit löytää niin ystävistä ja läheisistä kuin vertaisista, ammattilaisista tai vapaaehtoisista. Tärkeintä on, että et koe jääväsi yksin!

Sosiaalisen tuen lähteitä: Ystävät, sukulaiset, ammattilaiset, perhe, palvelut ja tuet, naapurit ja tuttavat, terapia sekä vertaisryhmät
Ihmisiä ja asioita, joista voit saada tukea ja voimavaroja

Lue lisää ihmissuhteiden merkityksistä Lähellä-lehdestä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Piirrä ihmissuhteesi kartalle

Omaishoitoperheissä tarkastellaan sosiaalisia verkostoja usein vain apua tarvitsevan läheisen tarpeiden kautta.  Omaishoitajan olisi kuitenkin hyvä pysähtyä pohtimaan myös omia merkityksellisiä ihmissuhteitaan. 

Harjoitus: Omat ihmissuhteeni kartalla

Sijoita paperin keskelle itsesi ja piirrä ympärille sosiaaliset kontaktit: läheisemmät sisäkehälle, etäisemmät kauemmas keskustasta. Mieti läpi ne ihmiset, jotka koet osaksi omaa arjen verkostoasi: sisko, veli, lähiystävät, vanhat työ- tai opiskelukaverit, ehkä vertaiskahveilla tavattava porukka. Mistä suhteista saat voimavaroja? Voit myös miettiä millä asioilla omaa verkostoa voisi tarvittaessa täydentää.

Ihmisuhdekartta, jossa keskellä "minä" ja ympyrän sisälle laitetaan omia ihmissuhteita(avautuu uuteen ikkunaan)
klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi ja halutessasi tulostettua

Piirtäminen voi auttaa tekemään näkyväksi myös ihmissuhteiden kipupisteitä. Onko elämässäsi ihmisiä, jotka vievät paljon aikaa ja energiaa, mutta eivät anna voimia? Onko joku ihminen jäänyt etäämmälle, vaikka haluaisit pitää hänet elämässäsi? 

Joskus kartta saattaa havahduttaa siihen, miten koko sosiaalinen elämä pyöriikin vain omaishoidon ympärillä. Lähiverkosto muodostuu enää hoitotilanteeseen liittyvistä kontakteista, ja omat ystävät ovat jääneet tahattomasti ulkokehälle. 

Kontaktien lukumäärään ei kannata liikaa keskittyä. Toisilla on jo valmiiksi laajempi perhe tai suku kuin toisilla. Toiset ylipäätään tarvitsevat enemmän ihmisiä ympärilleen. 

On myös luonnollista, että verkosto on eri aikoina erilainen. Jotkut ihmiset ovat olleet jossain elämänvaiheessa tärkeitä, mutta heidän roolinsa ei ehkä olekaan enää niin suuri.  ”Se ei tarkoita, etteivät nuo ihmiset olisi olleet merkityksellisiä.”