Siirry sisältöön

Ajankohtaisia kysymyksiä ja inhimillisiä vastauksia  

Omaishoidon kehittämisessä ja omaishoitajien tukemisessa tekoälyä ei ole vielä hyödynnetty laajalti. Kysyin tekoäly chat GPT:ltä omaishoidosta muutamia kysymyksiä. Tekoäly tunnisti omaishoidon piirteet ja kehittämiskohdat ja nosti omaishoitajien inhimillisen kohtelun suureen rooliin.  

Onko tekoäly meitä ihmisiä viisaampi ja kaukonäköisempi omaishoidon kehittämisessä tai tiedon viemisessä päättäjille?  

Antaa chat GPT:n vastata (vastaukset tiivistettyjä). 

Voiko tekoäly muuttaa omaishoitoa?  

”Tekoälyllä voi olla merkittävä rooli omaishoidon kehittämisessä ja parantamisessa tulevaisuudessa.   

Esimerkiksi älykodit ja sensoritekniikka auttavat seuraamaan hoidettavan terveyttä ja turvallisuutta. Tekoäly voi analysoida kerättyä dataa ja antaa ennakoivaa tietoa erilaisin mittarein, mikä auttaa hoitajaa tunnistamaan riskejä ja ennaltaehkäisemään ongelmia.   

Tekoälyllä voidaan kehittää chatbotteja ja älykkäitä avustajia, jotka voivat auttaa omaishoitajia esimerkiksi lääkityksen hallinnassa, aikataulutuksessa ja viestinnässä hoitohenkilökunnan kanssa. Tämä helpottaa omaishoitajien taakkaa ja vähentää stressiä.  

On tärkeää muistaa, että tekoäly ei korvaa ihmisiä hoitotehtävissä, vaan se voi toimia apuna ja tukena omaishoitajille.”  

Lääkeannostelijat, terveyssovellukset ja viestintäväylät ovat useasti mainittuja apuvälineitä, mutta tekoälyä voinee hyödyntää laajemminkin omaishoitajan arjessa. Halutaanko tekoälyllä mahdollistaa asuminen kotona, omaishoitajan jaksaminen vai hoivajärjestelmän ylikuormittuminen, siitä jatkan keskustelua tekoälyn kanssa. 

Mitä tulevien päättäjien pitäisi tietää omaishoidosta?   

”Päättäjien tulisi tietää, että omaishoidolla on merkittävä vaikutus omaishoitajien, hoidettavien ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Omaishoidon tukeminen on tärkeää, jotta omaishoitajat voivat hoitaa läheisiään kotona mahdollisimman pitkään ja hoidettavat voivat saada tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon. Muutamia esimerkkejä:    

  1. Omaishoidon tunnistaminen: Päättäjien tulisi tunnistaa omaishoidon merkitys ja sen vaikutukset yhteiskuntaan. Omaishoidon arvostaminen ja tukeminen voisi vähentää terveyspalvelujen kustannuksia sekä parantaa omaishoitajien ja hoidettavien elämänlaatua. Tuen tulee olla riittävää, saatavilla kaikille ja oikeudenmukaista.   
  2. Omaishoitajien osallistaminen päätöksentekoon: Omaishoitajat ovat tärkeä ryhmä päätöksenteossa, koska heillä on arvokasta kokemusperäistä tietoa omaishoidosta.”   

Chat GPT nosti esiin mm. tunnistamisen ja osallistamisen. Molemmat aiheet ovat tärkeitä, koska tunnistaminen ei aina ole helppoa omaishoidon eri vaiheissa ja omaishoitajien osallistamista päätöksentekoon ja kehittämiseen tapahtuu vielä liian vähän. Jatkaessani keskustelua tekoälyn kanssa sain paljon esimerkkejä, mitä omaishoitajan tukeminen voisi olla ja miten päättäjien kanssa voisi verkostoitua. 

Lopuksi kysyin, haluaako tekoäly lähettää terveisiä omaishoitajille.   

Totta kai!

“Haluan lähettää sydämelliset terveiset kaikille omaishoitajille, jotka tekevät tärkeää työtä läheistensä hyväksi. Omaishoitajuus on vaativaa ja haastavaa työtä, ja omaishoitajat ansaitsevat suuren kunnioituksen ja kiitoksen sitoutumisestaan ja huolenpidostaan. 

Omaishoitajien työ on usein huomaamatonta ja arvostusta vailla, mutta he ovat todella merkittäviä ja tärkeitä ihmisiä yhteiskunnassamme. Toivon, että saatte tarvitsemaanne tukea ja apua ja että tiedätte, että arvostamme ja kunnioitamme teitä suuresti.”  

Omaishoidon tukeminen on tärkeä askel kohti yhteiskuntaa, joka arvostaa kaikkia sen jäseniä ja tukee heitä heidän hoivavastuussaan.

 Jos tekoälyn inhimillisyys omaishoitoa kohtaan on näin selkeää, emmekö me ihmisetkin kykene inhimilliseen toimintaan omaishoidon ja omaishoitajien parhaaksi? 

Hanna Savela
Pohjois-Suomen aluevastaava