Omaishoitajien tuetut lomat

Omaishoitajien tuetut lomat on tarkoitettu Sinulle, joka autat läheistäsi selviytymään arjessa

Omaishoitajaloma antaa pienen tauon arkeen, vertaistukea sekä asiantuntijoiden ajatuksia arjen tueksi. Lomalla on aikaa paneutua omaishoitajan elämässä tärkeisiin asioihin. Osa lomista on tarkoitettu omaishoitajalle ja hoidettavalle läheiselle yhdessä.

”Toivoin lomaltani rentoa yhdessäoloa samanlaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa, vertaistukea, aikaa itselle, lomaa arkisista askareista, saada mennä valmiiseen ruokapöytään ja nauttia kiireettä valmiista ruoasta, tietoa oikeuksista ja vinkkejä arkea helpottamaan ja uusia ystäviä. Sain myös kaikkea näitä ja paljon enemmän.” 

Omaishoitajaliiton omaishoitajalomat toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa.

Omaishoitajat ovat pääosin tyytyväisiä tuettuihin lomiin: Vuoden 2017 lomien seurantakyselyn tulokset.

 

Erilaisia omaishoitotilanteita – erilaisia lomia

Omaishoitotilanteet, samoin kuin omaishoitajat, ovat erilaisia. Lapsiperheen tilanne ja kysymykset poikkeavat iäkkäiden puolisoiden tilanteesta. Luopumisen ja surun keskellä tarpeet ovat erilaiset kuin omaishoidon alkuvaiheessa.  Omaishoitajalomiakin on erilaisia, jotta omaishoitajalla olisi mahdollisuus löytää omaan tilanteeseensa sopiva loma.

Joillekin liiton omaishoitajalomille voi lähteä yhdessä hoidettavan läheisen kanssa. Yhteinen loma tuo kaivattua vastapainoa arjelle ja sitä on mukava kotona muistella. Loman aikana järjestetään omia ryhmäkokoontumisia sekä omaishoitajille että hoidettaville läheisille.

Lomalle hakemista pohtiessa on hyvä kiinnittää huomiota loman teemaan ja kohderyhmään. Esimerkiksi Katse huomiseen -lomille valitaan ainoastaan niitä, joilla omaishoitotilanne on päättynyt. Omaishoitajan ja hoidettavan läheisen yhteiselle lomalle valitaan vain yhdessä hoidettavansa kanssa hakevia omaishoitajia ja vastaavasti yhdessä hakevia ei valita lomille, jotka on tarkoitettu vain omaishoitajille.

Lisää tietoa lomien teemoista ja kohderyhmistä saa Lomakalenterista, Lomaoppaasta
tai kysymällä liitosta (koulutussuunnittelija Kaisu Häggqvist). Tutustumalla erilaisiin lomiin voi löytää juuri omaan tilanteeseesi sopivan ja itseäsi kiinnostavan loman.

Omaishoitajaloman rakenne ja kustannukset

Loma kestää yleensä viisi vuorokautta, esimerkiksi maanantaista perjantaihin. Lomalla on täysihoito. Majoitus on kahden hengen huoneissa. Mikäli lomailija haluaa yhden hengen huoneen, hänen on itse maksettava lomakohteen pyytämä lisämaksu.

Lomaohjaajia liiton keskustoimistolla 2016.

Omaishoitajaloman ohjelma koostuu lomateeman mukaisesta omaishoitajuuteen liittyvästä ohjelmasta, lomajärjestön tilaamasta ohjelmasta sekä kohteen yleisestä vapaa-ajan ohjelmasta.

Omaishoitajalomilla on mukana liiton kouluttama lomaohjaaja, joka huolehtii ryhmän päivittäisistä kokoontumisista ja omaishoitajuuteen liittyvästä ohjelmasta.

Lomajärjestön omaishoitajaryhmälle tilaamaan ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi asiantuntijaluentoja, ohjattua liikunta tai pieniä kylpylähoitoja. Lomakohteen vapaa-ajan ohjelmassa voi olla liikuntaa sekä erilaisia pelejä ja retkiä. Iltaohjelmassa voi olla esim. tanssia tai yhteislaulua. Lomalla aikataulun laatii kuitenkin omaishoitaja, omien tarpeidensa mukaan. Jokainen lomalainen voi siis vapaasti valita, mihin osallistuu ja minkä jättää väliin.

Lomilla on omavastuuosuus, joka vuonna 2020 on 100e / henkilö (alle 17v lapsilta ei peritä omavastuuta). Matkakustannuksista vastaa jokainen lomalainen itse. Mikäli matkustamiseen tarvitaan erityiskulkuneuvoa, sosiaalitoimistosta voi kysyä mahdollisuutta saada tukea matkakuluihin.

Näin haet omaishoitajalomalle

Lomajärjestön hakulomakkeen saat

  • soittamalla 020 7806 533 / koulutussuunnittelija tai 020 7806 500 / toimisto
  • sähköpostitse: kaisu.haggqvist(at)omaishoitajat.fi
  • tulostettua Lomakalenterista kunkin loman kohdalla
  • lomajärjestöstä joko puhelimitse, sähköpostitse tai tulostamalla lomajärjestön www-sivuilta
  • lomille voi hakea myös sähköisellä hakemuksella. Linkit löytyvät Lomakalenterin lomista.

Täytä lomake huolellisesti. Liitteeksi ei tarvita lääkärinlausuntoja tai tulotositteita. Palauta hakulomake Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon: Ruoholahdenkatu 8, 4. krs,  00180 Helsinki.

Hakulomakkeessa kysytään suostumusta lomajärjestelyjen kannalta tärkeiden tietojen antamiseen yhteistyöjärjestölle. Tällaisia tietoja ovat mm. hakijan nimi ja syntymävuosi sekä kuvaus omaishoitotilanteesta ja yhteisillä lomilla myös hoidettavan läheisen avun tarpeesta. Rastita kyseinen kohta hakulomakkeessa, jos suostut siihen, että lomajärjestö voi antaa tietojasi Omaishoitajaliitolle.

Osallistujien valinta

Lomajärjestö tekee osallistujavalinnat hakulomakkeiden perusteella hakuajan päätyttyä. Yhdelle lomalle voidaan valita 16–25 osallistujaa. Hakijoita on usein enemmän, joten valintaa joudutaan tekemään, vaikka loman tarve on jokaisella hakijalla.

Osallistujavalintaan vaikuttavat

  • Hakijalle aikaisemmin myönnetyt tuetut lomat. Periaatteena on, että sama henkilö voi saada tuetun loman joka toinen vuosi.
  • Perustelut loman tarpeelle: oma kuvaus omaishoitotilanteesta ja jaksamisesta omaishoitajana.
  • Hakijan ja hänen puolisonsa tulot. Tuetut lomat on tarkoitettu henkilöille, joille olisi taloudellisesti vaikeaa päästä vastaavan tasoiselle lomalle ilman lomatukea. Tulot eivät kuitenkaan ole merkittävin valintaperuste omaishoitajalomilla.
  • Omaishoidon tuki tai Omaishoitajaliiton jäsenyys ei ole edellytys valinnalle.

Päätös tuetusta lomasta

Lomalle valitut saavat päätöksen lomatuen myöntämisestä lomajärjestöltä noin kuukautta ennen loman alkua. Hylkääviä päätöksiä ei lähetetä. Oman hakemuksen tilannetta voi tiedustella loman järjestävästä lomajärjestöstä hakuajan päätyttyä.

Lomajärjestö

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) on sosiaalisen lomatoiminnan järjestö, joka järjestää ja kehittää tuettuja lomia.
Lomia koskevat tiedustelut (ma-pe ko 9-13): 010 219 3460
Osoite: Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 00180 Helsinki

Katso alta MTLH:n lomien esittelyvideo.
Videon loppupuolella oleva allasjumppa-osuus on kuvattu omaishoitajien lomalla Kunnonpaikassa 2016.

Päivitetty 10.12.2019

Tallenna