Yhdistystiedotteet

Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi liiton paikallisyhdistyksen hallituksessa.

Omaishoitajaliiton yhdistystiedote 3/2017

Hyvät yhdistystoimijat!

Päivän valoisa aika lyhenee ja yöt alkavat olla melko viileitä. Syksy on tullut! Se tietää mielenkiintoisia tapahtumia ja kiireisiä aikoja yhdistyksissä ja liitossa. Lokakuussa järjestämme ensimmäistä kertaa liiton syyskokouksen järjestöpäivien yhteydessä Tampereella. Tulkaa joukolla mukaan! Järjestöpäivillä on mahdollisuus hyviin keskusteluihin ja iloisiin tapaamisiin. Syyskokous tarjoaa sekin mahdollisuuden keskusteluun, mutta myös vaikuttamiseen. Yhdistykset esittävät ehdokkaita liiton hallitukseen ja myös päättävät liiton hallituksen kokoonpanosta. Ehdokasasettelusta on lisää tietoa tässä tiedotteessa.

Oikein hyvää syksyä teille kaikille ja Tampereella tavataan!

Syysterveisin,

Marja Tuomi
toiminnanjohtaja

 

Liiton syyskokous on Tampereella 27.10. ja ehdokasasettelu on käynnissä

Omaishoitajaliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään järjestöpäivien yhteydessä perjantaina 27.10. klo 10.30 alkaen Tampere-talon Maestro-auditoriossa, osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi käsitellään sääntömuutosesitys, joka sisältää sekä liiton nimen että liiton tarkoituspykälän muutoksen. Kokousedustajien tulee esittää edustamansa yhdistyksen valtakirja.

Palauta ehdokasasettelulomake liittoon 6.10. mennessä

Mikäli yhdistys haluaa esittää ehdokkaita liiton hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle, liitto pyytää lähettämään esityksen oheisella lomakkeella 6.10. mennessä joko postitse osoitteeseen Anu Nurmi, Omaishoitajaliitto, Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki tai sähköpostitse anu.nurmi@omaishoitajat.fi.

Lista kaikista ehdokkaista ja heidän pätevyydestään lähetetään yhdistyksille sähköpostitse liiton sähköpostilistalla oleville yhdistysten hallitusten jäsenille ja työntekijöille 11.10. helpottamaan kokousedustajien päätöksentekoa liiton syyskokouksessa. Samalla yhdistykseen lähetetään tieto yhdistysten syyskokousedustajien äänimäärästä.

Liiton hallituksessa on kerrallaan viisi erovuoroista jäsentä, jotka myös voivat asettua uudelleen valittaviksi. Tänä vuonna erovuorossa ovat Marja-Leena Lehtinen, Marja Lehtonen, Seija Paatero, Jari Pirhonen (ei asetu ehdolle) ja Meeri Rinta-Jouppi.

Liiton sääntöjen mukaan ehdokkaita voidaan asettaa myös kokouksessa.

Ehdokkaita asetettaessa on hyvä muistaa, että liiton hallitus edustaa liittoa valtakunnallisesti. Liiton sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten tulee olla omaishoitoa tuntevia sosiaali- ja terveydenhuollon tai muita yhteiskunnallisia asiantuntijoita tai vaikuttajia eri puolilta maata. Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenet toimivat myös liiton eri työryhmissä ja toimikunnissa.

LIITE 1 Ehdokasasettelulomake

 

Yhdistystiedote siirtyy pelkästään Optima-yhdistysverkkoon tiedotteesta 4/2017 alkaen

Jotta paikallisyhdistyksille suunnattu materiaali löytyy kätevästi yhdestä paikasta, yhdistystiedotteet siirtyvät Optima-yhdistysverkkoon tiedotteesta 4/2017 lähtien. Tiedotteet julkaistaan vain osoitteessa https://optima.discendum.com/omaishoitajat, Liiton materiaalit -työtilassa. Myös tämä tiedote 3/2017 on julkaistu Optimassa.

Yhdistysverkossa on materiaalia paikallisyhdistyksille

Jo 58 liiton paikallisyhdistystä on ottanut yhdistysverkon käyttöön. Yhdistysverkko palvelee paikallisyhdistyksiä, koska yhdestä paikasta löytyvät yhdistystiedotteen lisäksi:

 • AlueVerkko
 • Ovet-järjestäjän -kansio
 • Ryhmänohjaajan Putiikki (materiaalia omaishoitajien vertaisryhmien ohjaamisen tueksi)
 • Liiton materiaaleja -kansio (mm. yhdistystiedotteet)
 • OivaVerkko (vain OmaisOiva-toimintaa toteuttaville yhdistyksille)

Tunnukset ja apua yhdistysverkon käyttöön saa liitosta

Ne paikallisyhdistykset, joilla yhdistysverkon käyttäjätunnuksia ei vielä ole, voivat pyytää tunnukset Pia Järnstedtiltä, pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi tai Merja Kaivolaiselta, merja.kaivolainen@omaishoitajat.fi. Pialta ja Merjalta saa myös apua yhdistysverkon käyttöön.

Liiton ja paikallisyhdistysten järjestöpäivillä lokakuussa järjestetään Yhdistysverkko-ensiapuklinikka, jossa liiton työntekijät neuvovat yhdistysverkon käytössä. Klinikka on auki torstain ja perjantain tauoilla. Ohjausta yhdistysverkon käyttöön annetaan myös AlueAvaimissa.

Yhdistysverkkoa varten yhdistys tarvitsee sähköpostiosoitteen

Yhdistyksen toimijan omaa sähköpostiosoitetta ei voi käyttää yhdistysverkon osoitteena, vaan yhdistysverkkoa varten yhdistys tarvitsee yhdistyksen yleisen sähköpostiosoitteen, esimerkiksi muotoa yhdistyksennimi@gmail.com. Osoite riippuu siitä, minkä nimisen osoitteen yhdistys haluaa luoda ja mihin sähköpostipalvelimeen. Ohjeet esimerkiksi gmail-osoitteen luomiseen: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=fi

Yhdistyksen sähköpostia kannattaa lukea säännöllisesti, koska yhdistysverkosta lähtevät viestit tulevat yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen.

Apua sähköpostiosoitteen tekoon saa Juha Viitaselta, juha.viitanen@omaishoitajat.fi.

Käyttäjätunnusten jako on hyvä päättää hallituksen kokouksessa

Liitto suosittelee, että yhdistykset kirjaavat hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan kenellä tunnukset jo ovat ja kenelle ne annetaan, jos yhdistys haluaa antaa tunnukset useammalle kuin yhdelle henkilölle. Samalla on syytä sopia, miten tunnusten omaavat käyttäjät jakavat yhdistysverkossa olevat tiedotteet kaikille yhdistyksen hallituksen jäsenille ja työntekijöille.

Yhdistyksiä pyydetään jakamaan tietoa

Yksillä tunnuksilla kuka tahansa yhdistyksen työntekijä tai hallituksen jäsen voi kirjautua yhdistysverkkoon. Kun yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen yhdistysverkon tunnusten käyttäjistä, on tärkeää, että käyttäjät käyvät säännöllisesti yhdistysverkossa ja jakavat siellä olevan yhdistystiedotteen ja muut tärkeät ajankohtaiset tiedotteet ja materiaalit kaikille yhdistyksen työntekijöille ja hallituksen jäsenille. Yhdistystiedotteen julkaisusta yhdistysverkossa tulee muistutusviesti yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen.

 

Päivitetyt toimintaohjeet STEA-avusteisen Ovet-valmennuksen® järjestämiseen vuonna 2018

Liiton edustajat olivat STEA:ssa 12.9. kokouksessa, jossa muutettiin yhdistyksiin keväällä 2017 lähetettyjä toimintaohjeita Ovet-valmennuksen® järjestämiseksi vuonna 2018. Toimintaohjeiden muutoksella turvataan kaikille omaishoitajille mahdollisuus päästä Ovet-valmennukseen® ja yhdistyksille mahdollisuus toteuttaa STEA-avusteisia Ovet-valmennuksia®.

Yhdistystiedotteen liitteenä olevat toimintaohjeen muutokset kannattaa huomioida yhdistysten vuoden 2018 toimintasuunnitelmissa.

Lisätietoja merja.kaivolainen@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 513.

LIITE 2 Toimintaohjeet STEA-avusteisen Ovet-valmennuksen® järjestämiseen vuonna 2018

 

Ragnar Ekbergin Säätiön avustukset ovat haettavissa 2.10.–15.11.

Yhdistykset voivat hakea Ragnar Ekbergin Säätiön avustusta 2.10–15.11. Säätiö edellyttää, että tuki käytetään ihmisten arjen tukemiseen. Avustuksilla on järjestetty esimerkiksi virkistyspäiviä ja hyvinvointihoitoja omaishoitoperheille, sijaisapua ja parkkitoimintaa hoidettavalle sekä korvattu matkakuluja koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuville. Säätiö ei myönnä avustuksia STEA:n tukemaan toimintaan, palkkoihin eikä kiinteistöjen vuokrakustannuksiin. Haettavaksi suositellaan 1 000–5 000 euroa per yhdistys.

Yksityiset henkilöt voivat myös hakea avustusta erityisiin kertaluonteisiin kustannuksiin, joilla voidaan parantaa omaishoito- tai muita elämäntilanteita. Säätiö ei myönnä avustusta toistuviin elinkustannuksiin, vuokriin tai vastaaviin laskuihin.

Avustusta haetaan sähköisesti osoitteessa www.resaatio.fi/avustukset. Päätökset ilmoitetaan hakijalle arviolta helmikuun 2018 lopussa. Säätiö edellyttää saavansa yksityiskohtaisen selostuksen avustuksen asianmukaisesta käyttämisestä hakemuksen mukaiseen tarkoitukseen. Selvitykseen on liitettävä jäljennös ulkopuolisille mahdollisesti maksetuista kuluista ja tilinpäätös.

 

Monet kasvot -viestintäkampanjalla näkyvyyttä omaishoidolle

Suomen omaishoidon verkoston Monet kasvot -kampanja esittelee valokuvin ja lyhyin tarinoin ihmisiä, joiden omaiselleen tai läheiselleen antama apu ja huolenpito ovat ratkaisevan tärkeitä. Kampanjalla nostetaan esiin omaishoidon ja omaishoitajien monimuotoisuutta.

Kampanjassa esiintyvät henkilöt ovat omaishoitajia, mutta myös puolisoita, äitejä, isiä, tyttäriä, ratsastajia, karavaanareita, maahanmuuttajia ja keittiöpäälliköitä. Jokaisella on monenlaisia rooleja, tehtäviä ja kiinnostuksen kohteita sen ohella, että he ovat omaishoitajia.

Materiaalia käytetään omaishoidon vaikuttamis-, näkyvyys- ja mielikuvakampanjoinnissa niin päättäjien kuin suuren yleisön suuntaan.

Katso kuvat, lue tarinat ja jaa linkkiä www.monetkasvot.fi

Kampanjamateriaali yhdistysten käyttöön

Monet kasvot -kampanjamateriaali sisältää kymmenen kuvaa ja kahdeksan lyhyttä tarinaa sekä näistä koottuja päivitysehdotuksia sosiaaliseen mediaan. Kuvat ovat saatavissa sekä painokelpoisina kuvatiedostoina että toimisto- ja nettikäyttöön soveltuvina kuvatiedostoina. Lisäksi tarjolla on painokelpoiset A2- ja A3-kokoiset julisteet ja postikortit, joista kahdeksan suomeksi ja kaksi ruotsiksi.

Kampanjamateriaali on myös yhdistysten käytössä. Valmiita sosiaalisen median päivityksiä voi jakaa esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä. Kuvia ja tarinoita voi painattaa tai tulostaa vaikka koulutustilaisuuksien kuvituksesi, kirjaston seinälle vietäväksi tai sähköiseen alustukseen liitettäväksi. Yhdistykset voivat omalla kustannuksellaan painattaa postikortteja ja/tai julisteita.

Kaikki kuvatut ovat antaneet luvan kuvien ja tarinoiden julkaisemiseen painotuotteissa, verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kuvia tulee käyttää kuvattuja henkilöitä kunnioittaen. Materiaalin käytöstä ei tarvitse maksaa korvauksia eikä materiaalin käyttöä ole rajattu ajallisesti tai paikallisesti.

Suomen omaishoidon verkosto suunnitteli ja toteutti Monet kasvot -viestintäkampanjan STEA-rahoituksella kevään 2017 aikana yhteistyössä verkoston jäsenjärjestöjen ja viestintätoimisto N2Commsin kanssa. Kampanjaa esiteltiin ensimmäisen kerran Porissa SuomiAreenalla heinäkuun alussa.

Lataa kampanjamateriaali osoitteesta http://materiaalit.omaishoitajat.fi:7000/fbsharing/lKcBa62Z

 

Ilmoita valtakunnallisen omaishoitajien viikon 26.11.–3.12. tapahtumat liittoon

Tietoa valtakunnallisesta omaishoitajien viikosta ja yhdistysten tapahtumista on osoitteessa www.omaishoitajat.fi/valtakunnallinen-omaishoitajien-viikko. Yhdistykset voivat lähettää tapahtumatietoja julkaistavaksi liiton nettisivuilla heti, kun tapahtumat ovat varmistuneet.

Yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan jokaisesta tapahtumasta seuraavat tiedot:

 • nimi
 • viikonpäivä, päivämäärä ja kellonaika
 • paikka ja osoite
 • tapahtuman kuvaus, enintään yksi lause
 • ilmoittautumiset, mihin mennessä, kenelle, puhelinnumero ja/tai sähköposti
 • onko tapahtumaan vapaa pääsy vai maksaako se ja jos, niin hinta
 • järjestäjä tai järjestäjät, esimerkiksi paikallisyhdistys, seurakunta, kunta muu järjestö jne.

Lähetä tapahtumatiedot juha.viitanen@omaishoitajat.fi

 

Yhdessä omaishoidon puolesta – valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä -materiaali yhdistysten käyttöön

Liitto on valmistanut yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa 26.11. vietettävää omaishoitajien kirkkopyhää varten materiaalin, jota sekä seurakunnat että paikallisyhdistykset voivat hyödyntää. Materiaalipaketti on lähetetty myös seurakuntiin omaishoidon parissa työskenteleville.

Seurakunnat voivat järjestää omaishoitajien kirkkopyhän yhdessä paikallisen omaishoitajayhdistyksen kanssa. Ohjelmaan sopivat esimerkiksi kirkkokahvit ja/tai tiedolliset ja virkistykselliset juhlat. Yhdistykset ja omaishoitajat voivat osallistua kirkkopyhään esimerkiksi lukemalla esirukouksia tai omaishoitoaiheisia tekstejä jumalanpalveluksessa tai muissa seurakunnan tilaisuuksissa.

LIITE 3 Kirkkopyhämateriaali 2017

 

Tilaa materiaaleja omaishoitajien viikolle, myyntituotteiksi tai yhteistyökumppaneille tai omaishoitajille jaettaviksi

Kaikkiin tilauksiin lisätään käsittely- ja postituskulut. Tilaukset anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

Palveluopas 2017–2018 on ilmestynyt ja se on postitettu liiton paikallisyhdistysten jäsenille ja paikallisyhdistyksiin on lähetty mallikappale. Palveluopasta voi tilata postikulujen hinnalla. Palveluopas on myös luettavissa osoitteessa www.omaishoitajat.fi/palveluopas

 

 

 

 

Omainen hoitajana – seitsemänosainen opassarja ilmestyy syys-joulukuussa 2017

Omainen hoitajana -opassarja on tehty kotihoidon ja auttamisen tueksi tilanteisiin, joissa hoidettava läheinen on aikuinen. Päivittäisissä toiminnoissa ohjaamisen ja auttamisen lisäksi opassarjasta löytyy tietoa muun muassa ravitsemuksesta ja lääkehoidosta. Tavoitteena on myös rohkaista omaishoitoperheitä hakemaan apua, sillä kaikesta ei tarvitse selviytyä yksin. Oppaat soveltuvat sekä pitkään omaishoitajina toimineille että ensi askeliaan omaishoitajuuden polulla ottaville.

Jokaisella oppaalla on oma teema ja ne ilmestyvät yksitellen vuoden 2017 lopulla, syys-joulukuussa. Myyntiin tulevien painettujen versioiden lisäksi oppaat julkaistaan myös sähköisesti materiaalipankissa.

 

Omainen hoitajana -sarjan jo ilmestyneet oppaat

Omainen hoitajana -opas 1: Syömällä hyvää mieltä ja vireyttä

Oppaassa perehdytään terveyttä ja hyvinvointia edistävään ruokavalioon sekä keinoihin, joilla ruokailua saa sujuvammaksi. Käsitellään avustamista ja ruokailun apuvälineiden käyttöä. Oppaan hinta on viisi euroa.

 

 

 

 

Omainen hoitajana -opas 2: Liikkumalla parempaa vointia

Oppaassa käydään läpi liikunnan merkitystä hyvinvoinnille, erilaisia liikunnan mahdollisuuksia arjen keskellä sekä siirtymisissä avustamisessa liittyviä tekniikoita ja apuvälineitä. Oppaan hinta on viisi euroa.

 

 

 

 

Joulukalenterin hinta on neljä euroa kappale, minimitilausmäärää ei ole. Kalenterin koko on 30 cm x 24 cm. Joulukalenterin kääntöpuolella on omaishoidon teesit. Yhdistykset saavat tilauksesta 25 %:n alennuksen. Yhdistykset voivat myydä joulukalenteria haluamallaan hinnalla.

 

 

Teesijulkaisua voi tilata postikulujen hinnalla.

 

 

 

 

 

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Oppaiden hinta on viisi euroa kappale, jos tilaus on 1–9 kappaletta. Tästä tilauksesta yhdistykset saavat 25 %:n alennuksen. Mikäli tilaus on kymmenen kappaletta tai enemmän, yhden oppaan hinta on kolme euroa, ei muita alennuksia.

 

 

 

 

Pinssejä voi tilata postikulujen hinnalla esimerkiksi jaettavaksi eri tilaisuuksissa.

 

 

 

Jäsenien on mahdollisuus hyödyntää www.välittämö100.fi-verkkopalvelun lahjoituksia

Orion Oyj:n ja Omaishoitajaliiton yhdessä suunnittelemassa ja Orionin ylläpitämässä www.välittämö100.fi-verkkopalavelussa liiton paikallisyhdistysten jäseninä olevat omaishoitajat pääsevät hyödyntämään palvelun kautta tehtyjä lahjoituksia kirjautumalla Välittämöön jäsenkortissaan olevalla jäsennumerolla ja liitolle ilmoitetulla sähköpostiosoitteella. Välittämöstä voi valita itselleen mieluisan lahjoituksen.

Lahjoituksen valinnan ja kirjautumisen jälkeen omaishoitaja saa sähköpostiinsa vahvistuslinkin, jota napsauttamalla hän pääsee sopimaan käytännön toimenpiteistä lahjoittajan kanssa. Yhteydenpidossa voi käyttää joko esitäytettyä tai henkilökohtaista viestiä.

Jäseniä pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoite liittoon

Kun omaishoitaja, joka on liiton paikallisyhdistyksen jäsen, haluaa hyödyntää Välittämön palveluita, hänen tulee ilmoittaa sähköpostiosoite ja jäsenkortissa oleva jäsennumerosi Paula Väisäselle, paula.vaisanen@omaishoitajat.fi. Tiedot tarvitaan Välittämöön tunnistautumista varten. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisille.

Liittymällä jäseneksi voi hyödyntää Välittämön lahjoituksia. Jäseneksi voi liittyä osoitteessa www.omaishoitajat.fi/jasenasiat

Yhdistykset voivat vinkata Välittämöstä jäsenilleen ja lahjoittajille

Liiton paikallisyhdistykset voivat kertoa Välittämöstä esimerkiksi omissa jäsenkirjeissään ja some-postauksissa. Lisäksi liiton paikallisyhdistykset voivat halutessaan vinkata esimerkiksi kannattajajäsenilleen lahjoitusmahdollisuudesta Välittämöön. www.välittämö100.fi-sivulla on ohjeet lahjoitusten tekoon.

Lisätietoja juha.viitanen@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 544.

 

Liiton yhteistyökumppani SCA tarjoaa yhdistyksille materiaalia ja tietoa inkontinenssista

Liiton yhteistyö Oy SCA Hygiene Products Ab:n kanssa jatkuu vuonna 2018. SCA tarjoaa liiton paikallisyhdistyksille ilmaista materiaalia, kuten oppaita ja esitteitä inkontinenssista sekä mahdollisuuden pyytää TENA-edustaja kertomaan inkontinenssista ja TENA-tuotteista yhdistysten tilaisuuksiin. Lisätietoja vuoden 2018 yhteistyöstä ja päivitetty SCA:n yhteyshenkilölista, lähetetään yhdistyksiin syksyn aikana. Yhteyshenkilöiltä voi tilata materiaalia ja heitä voi pyytää yhdistyksen vieraiksi.

 

 

 

 Maksuton sisäänpääsy Apuvälinemessuille 9.–11.11. Lähellä-lehdessä olevalla kupongilla

Lähellä-lehdessä 3/2017 (ilmestyy 21.9.) on maksuttomaan sisäänpääsyyn oikeuttava kuponki Apuvälinemessuille, jotka järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa osoitteessa Ilmailunkatu 20, Tampere. Messut ovat avoinna to 9.11. klo 9–17, pe 10.11. klo 9–17 ja la 11.11. klo 9–16 Liiton osasto on 310

Lisätietoja www.apuvaline.info/

 

Tulevia tapahtumia

Lisätietoja, ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet www.omaishoitajat.fi/tapahtumat

 • Kysymyksiä omaishoitajuudesta -seminaari Helsingissä 18.10, ilmoittaudu 6.10. mennessä.
 • Läheisenä elämän muutostilanteissa – kun huoli kuluttaa -seminaari Vantaalla 2.11., ilmoittaudu 31.10. mennessä.
 • Vapaaehtoispäivä Jyväskylässä 8.11., ilmoittaudu 18.10 mennessä.
 • Valtakunnallisen omaishoitajien viikon pääjuhla Mikkelissä 28.11.
 • Omaishoito ja päihteet -seminaari Helsingissä 16.1.2018, ilmoittaudu 15.12. mennessä.
 • Ovet-ohjaajakurssi Levillä 6.–7.2.2018, ilmoittaudu 20.12. mennessä.

 

Ajankohtaista aluetyöstä

Liitteenä olevissa aluekohtaisissa toimintakalentereissa kerrotaan aluetoimistojen (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi sekä Väli- ja Pohjois-Suomi) syksyn toiminnoista. Lisäksi aluevastaavat tiedottavat paikallisyhdistyksiä ajankohtaisista asioista sähköpostitse.

Pohjois-Suomen aluetoimisto on suljettu

Pohjois-Suomen aluevastaava Johanna Tervala on siirtynyt toisiin työtehtäviin ja Pohjois-Suomen aluetoimisto on suljettu. Pohjois-Suomen alueohjausta koskevat yhteydenotot: Väli-Suomen aluevastaava Sari Havela, sari.havela@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 572 tai järjestöpäällikkö Merja Purhonen, merja.purhonen@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 522.

LIITE 4­ Etelä-Suomen aluekohtainen toimintakalenteri
LIITE 5­ Länsi-Suomen aluekohtainen toimintakalenteri
LIITE 6­ Itä-Suomen aluekohtainen toimintakalenteri
LIITE 7­ Väli-ja Pohjois-Suomen aluekohtainen toimintakalenteri

 

Omaishoitomessut Lahdessa 21.11.

Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n järjestää omaishoitomessut Lahden kaupunginteatterissa 21.11. klo 14–19. Messut ovat osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.

LIITE 8 Omaishoitomessujen ohjelma

 

Kansalaisaloite vammaisten ihmisoikeuksien puolesta

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta ovat tehneet kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi.

Aloitteessa esitetään, että julkisia hankintoja koskevan lakiin lisätään rajaus, että lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta 12.12. mennessä.

Lue lisää ja allekirjoita aloite https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

 

Suomi.fi esillä kauppakeskuksissa eri puolella Suomea syksyn ajan

Suomi.fi-verkkopalvelu kokoaa julkisen hallinnon palvelut yhden luukun taakse. Verkkopalvelusta löytyy julkisen hallinnon palveluita ja asiointikanavia. Palvelun avulla voi muun muassa tarkistaa omat tietonsa eri viranomaisten rekistereistä ja asioida useiden julkisen hallinnon toimijoiden palveluissa yhdellä kirjautumisella. Myöhemmin tänä vuonna palvelun avulla voi myös vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti ja valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan. Palvelu on suunnattu kansalaisille ja yrityksille.

Suomi.fi-verkkopalveluun voi tutustua eri puolella Suomea kauppakeskuksissa tablettien avulla. Palvelun asiantuntijat esittelevät palvelua ja opastavat sen käyttöön. Pisteellä voi muun muassa tarkistaa, mitä palveluita kotikunta tuottaa, miten viranomaiset lähettävät jatkossa viestejä palveluun ja miten siellä voi luoda sähköisen valtuutuksen.

www.suomi.fi

Suomi.fi-kauppakeskuskiertueen aikataulu

20.9. 11–19 Hansa, Turku
21.9. 11–19 Puuvilla, Pori
22.9. 11–19 Koskikeskus, Tampere
23.9. 10–18 Ideapark, Lempäälä
26.9. 11–19 Goodman, Hämeenlinna
27.9. 11–19 Trio, Lahti
28.9. 11–19 Veturi, Kouvola
29.9. 11–19 Pasaati, Kotka
30.9. 10–18 IsoKristiina, Lappeenranta
4.10. 11–19 Stella, Mikkeli
5.10. 11–19 Isomyy, Joensuu
6.10. 11–19 Matkus, Kuopio
7.10. 10–18 Forum, Jyväskylä
11.10. 11–19 Tuurin kyläkauppa, Alavus
12.10. 11–19 Epstori, Seinäjoki
13.10. 11–19 Rewell Center, Vaasa
14.10. 10–18 Chydenia, Kokkola
18.10. 11–19 Valkea, Oulu
19.10. 11–19 Revontuli, Rovaniemi
20.10. 11–19 Sampokeskus, Rovaniemi
26.10. 11–19 Iso Omena, Espoo
27.10. 10–18 Sello, Espoo
28.10. 10–18 Ainoa, Espoo