Yhdistystiedote 2/2017

Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi liiton paikallisyhdistyksen hallituksessa.

Omaishoitajaliiton yhdistystiedote 2/2017

Hyvät yhdistystoimijat!

Kesä on vähitellen tuloillaan. Liiton henkilökunta on pääosin lomalla heinäkuussa ja liiton keskustoimisto ja puhelinpalvelu ovat suljettuina 10.7.–5.8. Heinäkuussakin toki tapahtuu, sillä liitto on Porissa SuomiAreenalla yhteistyökumppaninsa Orionin kanssa 10.–12.7.

Järjestöpäivät siirtyivät elokuulta lokakuulle. Tampereella pidettäviin päiviin voi jo ilmoittautua ja myös majoituksen voi varata, ohjeet tässä tiedotteessa.

Yhdistystiedotteet siirtyvät tänä vuonna yhdistysverkkoon, asiasta tarkemmin tässä tiedotteessa.

Liiton henkilökunta toivottaa paikallisyhdistysten toimijoille oikein hyvää ja aurinkoista kesää!

Ystävällisin terveisin

Juha Viitanen
tiedottaja
Omaishoitajaliitto

 

Yhdistystiedote siirtyy Optima-yhdistysverkkoon

Jotta paikallisyhdistyksille suunnattu materiaali löytyy kätevästi yhdestä paikasta, liitto siirtää yhdistystiedotteet Optima-yhdistysverkkoon osoitteeseen https://optima.discendum.com/omaishoitajat

Tiedotteiden siirrossa yhdistysverkkoon on siirtymäaika, niin että kaikki paikallisyhdistykset ehtivät ottaa yhdistysverkon käyttöön. Siirtymäaikana sekä yhdistystiedote 2/2017 (julkaisupäivä 17.5.) että yhdistystiedote 3/2017 (julkaisupäivä 13.9.) julkaistaan yhdistysverkon lisäksi vielä liiton nettisivuilla osoitteessa www.omaishoitajat.fi/Yhdistystiedotteet. Yhdistystiedote 4/2017 (julkaisupäivä 8.11.) julkaistaan vain yhdistysverkossa. Paperisia tiedotteita ei lähetetä enää tiedotteesta 4/2017 lähtien.

Yhdistysverkossa on materiaalia paikallisyhdistyksille

Yhdistysverkko on liiton paikallisyhdistysten sisäinen verkkotoimintaympäristö (Optima-alusta) osoitteessa https://optima.discendum.com/omaishoitajat

Jo 52 liiton paikallisyhdistystä on ottanut yhdistysverkon käyttöön. Yhdistysverkko palvelee paikallisyhdistyksiä, koska yhdestä paikasta löytyvät yhdistystiedotteen lisäksi:

 • AlueVerkko
 • Ovet-järjestäjän -kansio
 • Ryhmänohjaajan Putiikki (materiaalia omaishoitajien vertaisryhmien ohjaamisen tueksi)
 • Liiton materiaaleja -kansio (mm. yhdistystiedotteet)
 • OivaVerkko (vain OmaisOiva-toimintaa toteuttaville yhdistyksille)

Tunnukset ja apua yhdistysverkon käyttöön saa liitosta

Ne paikallisyhdistykset, joilla yhdistysverkon käyttäjätunnuksia ei vielä ole, voivat pyytää tunnukset Pia Järnstedtiltä, pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi tai Merja Kaivolaiselta, merja.kaivolainen@omaishoitajat.fi. Pialta ja Merjalta saa myös apua yhdistysverkon käyttöön. Lisäksi liiton ja paikallisyhdistysten järjestöpäivillä lokakuussa järjestetään Yhdistysverkko-ensiapuklinikka, jossa liiton työntekijät neuvovat yhdistysverkon käytössä. Klinikka on auki torstain ja perjantain tauoilla.

Yhdistysverkkoa varten yhdistys tarvitsee sähköpostiosoitteen

Yhdistyksen toimijan omaa sähköpostiosoitetta ei voi käyttää yhdistysverkon osoitteena, vaan yhdistysverkkoa varten yhdistys tarvitsee yhdistyksen yleisen sähköpostiosoitteen, esimerkiksi muotoa yhdistyksennimi@gmail.com. Osoite riippuu siitä, minkä nimisen osoitteen yhdistys haluaa luoda ja mihin sähköpostipalvelimeen. Ohjeet esimerkiksi gmail-osoitteen luomiseen: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=fi

Yhdistyksen sähköpostia kannattaa lukea säännöllisesti, koska yhdistysverkosta lähtevät viestit tulevat yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen.

Apua sähköpostiosoitteen tekoon saa Juha Viitaselta, juha.viitanen@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 544.

Käyttäjätunnusten jako on hyvä päättää hallituksen kokouksessa

Liitteenä on lista paikallisyhdistyksistä, joilla jo on yhdistysverkon tunnukset. Liitto suosittelee, että nämäkin yhdistykset käsittelevät tunnusasian hallituksen kokouksessa, jos eivät ole sitä jo tehneet. Liitto suosittelee, että yhdistykset kirjaavat hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan kenellä tunnukset jo ovat ja kenelle ne annetaan, jos yhdistys haluaa antaa tunnukset useammalle kuin yhdelle henkilölle. Samalla on syytä sopia, miten tunnusten omaavat käyttäjät jakavat yhdistysverkossa olevat tiedotteet kaikille yhdistyksen hallituksen jäsenille ja työntekijöille.

Yhdistyksiä pyydetään jakamaan tietoa

Yksillä tunnuksilla kuka tahansa yhdistyksen työntekijä tai hallituksen jäsen voi kirjautua yhdistysverkkoon. Kun yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen yhdistysverkon tunnusten käyttäjistä, on tärkeää, että käyttäjät käyvät säännöllisesti yhdistysverkossa ja jakavat siellä olevan yhdistystiedotteen ja muut tärkeät ajankohtaiset tiedotteet ja materiaalit kaikille yhdistyksen työntekijöille ja hallituksen jäsenille. Yhdistystiedotteen julkaisusta yhdistysverkossa tulee muistutusviesti yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen.

LIITE 1 Yhdistysverkossa olevat paikallisyhdistykset

 

Jäsenien on mahdollisuus hyödyntää www.välittämö100.fi-verkkopalvelun lahjoituksia

Orion Oyj:n ja Omaishoitajaliiton yhdessä suunnittelemassa ja Orionin ylläpitämässä www.välittämö100.fi-verkkopalavelussa liiton paikallisyhdistysten jäseninä olevat omaishoitajat pääsevät hyödyntämään palvelun kautta tehtyjä lahjoituksia kirjautumalla Välittämöön jäsenkortissaan olevalla jäsennumerolla ja liitolle ilmoitetulla sähköpostiosoitteella. Välittämön etusivulta voi valita itselleen mieluisan lahjoituksen.

Lahjoituksen valinnan ja kirjautumisen jälkeen omaishoitaja saa sähköpostiinsa vahvistuslinkin, jota napsauttamalla hän pääsee sopimaan käytännön toimenpiteistä lahjoittajan kanssa. Yhteydenpidossa voi käyttää joko esitäytettyä tai henkilökohtaista viestiä.

Jäseniä pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoite liittoon

Kun omaishoitaja, joka on liiton paikallisyhdistyksen jäsen, haluaa hyödyntää Välittämön palveluita, hänen tulee ilmoittaa sähköpostiosoite ja jäsenkortissa oleva jäsennumerosi Paula Väisäselle, paula.vaisanen@omaishoitajat.fi. Tiedot tarvitaan Välittämöön tunnistautumista varten. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisille. Huom! Liiton keskustoimisto on suljettu 10.7.–5.8. jolloin sähköpostiosoitteiden kirjaamisessa on tauko.

Liittymällä jäseneksi voi hyödyntää Välittämön lahjoituksia. Jäseneksi voi liittyä osoitteessa www.omaishoitajat.fi/jasenasiat

Yhdistykset voivat vinkata Välittämöstä jäsenilleen ja lahjoittajille

Liiton paikallisyhdistykset voivat kertoa Välittämöstä esimerkiksi omissa jäsenkirjeissään ja some-postauksissa. Lisäksi liiton paikallisyhdistykset voivat halutessaan vinkata esimerkiksi kannattajajäsenilleen lahjoitusmahdollisuudesta Välittämöön. www.välittämö100.fi-sivulla on ohjeet lahjoitusten tekoon.

Lisätietoja juha.viitanen@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 544.

LIITE 2 Välittämö100.fi – Kysymykset ja vastaukset -uutiskirje (2)

 

Vastaa Ovet-valmennuksen® tilannekartoituskyselyyn 31.8. mennessä

STEAn, sosiaali- ja terveysministeriön ja Omaishoitajaliiton edustajat pitivät 28.3. kokouksen Ovet-valmennuksesta®. Tämän kokouksen pohjalta tehty tiedote lähetettiin liiton paikallisyhdistyksiin huhtikuun alussa.

Kokouksessa sovittiin, että liitto selvittää seuraavaan kokoukseen eli 12.9. mennessä:

 • Kuinka paljon on liiton paikallisyhdistyksiä, jotka ovat jo solmineet kunnan kanssa sopimuksen myytävästä palvelusta?
 • Kuinka moni kunta hoitaa valmennuksen itse ilman liiton paikallisyhdistystä?
 • Millaisia toiveita kunnat ovat esittäneet valmennukselle?
 • Kuinka moni liiton paikallisyhdistys ei myy tai ei aio myydä valmennusta?

12.9. pidettävässä kokouksessa käydään läpi, miltä tilanne Ovet-valmennusten® ja niiden myymisen osalta liiton paikallisyhdistyksissä näyttää. Liiton tavoitteena on turvata Ovet-valmennustoiminnan jatkuminen STEAn avustuksella toteutettavana toimintana sekä toisaalta mahdollistaa sen, että yhdistykset voivat myydä Ovet-valmennuksia® (kunta) kunnille, jos yhdistykset haluavat niin tehdä.

Paikallisyhdistyksiä pyydetään vastaamaan tilannekartoituskyselyyn 31.8. mennessä joko osoitteessa www.webropolsurveys.com/S/46FBA8BA1A673F78.par tai täyttämällä liitteenä oleva lomake ja lähettämällä se Merja Kaivolaiselle skannattuna osoitteeseen merja.kaivolainen@omaishoitajat.fi tai postitse osoitteeseen Merja Kaivolainen, Omaishoitajaliitto, Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki.

Kyselylinkki löytyy myös Optiman Ovet-järjestäjän kansiosta.

Taustaa kyselylle 28.3. pidetyn kokouksen muistiosta

Koska on eroteltavissa ennaltaehkäisevä näkökulma sekä kuntien velvoite, voivat paikallisyhdistykset jatkaa Ovet-valmennusta® ei-sopimusomaishoitajille STEAn avustuksella.

Paikallisyhdistykset voivat lisäksi halutessaan myydä kunnille niiden tarpeita vastaavaa toimintaa: Ovet-valmennus® (kunta). Kunnille myytävä palvelu on hyvä erottaa STEAn avustamasta Ovet-valmennustoiminnasta. Tässä vaiheessa erotukseksi riittää työnimi Ovet-valmennus® (kunta) sekä kunnille tarjottava mahdollisuus muokata Ovet-valmennuksen® (kunta) sisällöllistä painotusta kunnan tarpeiden perusteella.

Liitolla ja STEAlla ei ole resursseja ohjeistaa yritystoiminnassa

Ovet-valmennus® kunnille myytävänä palveluna on herättänyt ja tulee varmasti vielä herättämään paljon kysymyksiä yhdistyksissä. Liitossa ei valitettavasti kuitenkaan ole asiantuntemusta eikä resursseja vastata yritystoiminnan (esimerkiksi toiminimi tai osakeyhtiö) perustamiseen liittyviin kysymyksiin. Pystymme vastaamaan Ovet-valmennusten® myymistä koskeviin kysymyksiin ainoastaan STEAn jakaman avustustoiminnan näkökulmasta.

STEA ei myöskään anna liiketoimintaan liittyvää tukea. STEA:n lakimies Markus Latvalan kanta asiaan (5.5.2017):

”Palvelutuotannon, eli Ovet-valmennus® (kunnat) järjestäminen on yhdistysten oma asia. STEAlla ei ole kompetenssia ohjeistaa liiketoiminnan järjestämistä sen tarkemmin. STEA-avustusten näkökulmasta tärkeää on, että palvelutuotanto on taloudellisesti ja toiminnallisesti eriytetty STEA-avusteisesta Ovet-valmennuksesta®. Tämä toteutetaan kustannuspaikkaerottelulla ja työntekijöiden vähintäänkin tuntiperusteisella työajanseurannalla: STEA-avustuksilla ei voida kattaa Ovet-valmennus® (kunnat) -toimintaan käytettyä työaikaa. Lisäksi järjestön on syytä jatkuvasti arvioida toimintansa mahdollisia kilpailuvaikutuksia tarkasti ja ennakoivasti.”

LIITE 3 Ovet-valmennuksen® tilannekartoituskyselylomake

 

Sportevo/Moveit® tarjoaa omaishoitajille ilmaista ja ohjattua virtuaaliliikuntaa

Liitto ja Sporetvo/Moveit® ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka seurauksena omaishoitajalle tarjotaan ilmaista ja ohjattua virtuaaliliikuntaa. Jokaisella omaishoitajat.moveit.fi-nettisivulle kirjautuneella omaishoitajalla on käytettävissään yksi ilmainen virtuaaliliikuntatunti yhden kalenterikuukauden aikana. Liikuntakerrat Moveit® palvelussa eivät kerry eli niitä ei voi siirtää seuraavalle kalenterikuukaudelle.

Ohjelman käytöstä kerran kalenterikuukaudessa ei muodostu omaishoitajalle mitään maksuja. Mikäli omaishoitaja haluaa käyttää useampia virtuaalitunteja kuukauden aikana, hän voi ostaa erilaisia jumppapaketteja:

 • Viiden digijumpan paketti 3,90 €, sisältää kaikki digijumpat.
 • Yksi kokonainen digijumppa 1,90 €, sisältää kaikki yli 30 minuutin digijumpat.
 • Yksi puolikas digijumppa 1 €, sisältää kaikki alle 30 minuutin digijumpat.

Maksut suoritetaan palvelussa olevassa verkkokaupassa.

Ohjeet mukanasi.moveit.fi/ohjeet

 

Tilaa uusia isoja sydänsiipipinssejä vapaaehtoistoimijoiden huomioimiseen

Paikallisyhdistyksiltä tulleen aloitteen johdosta liitto on tilannut vapaaehtoistoimijoiden huomioimiseen tarkoitettuja isoja sydänsiipipinssejä. Pinssi on samanlainen kuin pikkupinssi, mutta suurempi. Ison pinssin koko on 30 x 23,4 x 0,7 mm. Pinssi on metallinen, epoksipinnoitettu ja se kiinnitetään perhoskiinnikkeellä.

Paikallisyhdistysten ennakkoon tilaamat pinssit toimitetaan yhdistyksiin viimeistään kesäkuun alussa.

Pinssin hinta on 1,50 euroa ja kaikkiin tilauksiin lisätään postitus- ja käsittelykulut.

Pieniä sydänsiipipinssejä tilattavissa postikulujen hinnalla

Liiton pieniä sydänsiipipinssejä voi nyt tilata pelkkien postikulujen hinnalla niin kauan kuin tavaraa riittää. Yhdistykset voivat esimerkiksi myydä pieniä pinssejä tai jakaa niitä vaikka yhteistyökumppaneilleen.

Tilaukset anu.nurmi@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 500.

 

Anna palautetta liiton uusista nettisivuista

Tutustu liiton uusiin nettisivuihin osoitteessa www.omaishoitajat.fi ja anna palautetta sivuista joko palautelomakkeella osoitteessa wwww.omaishoitajat.fi/anna-palautetta tai sähköpostitse juha.viitanen@omaishoitajat.fi.

 

Liiton ryhmätapaturmavakuutus voimassa paikallisyhdistysten retkillä, kursseilla, liikuntapäivillä ja leireillä

Liiton ottama ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat liiton paikallisyhdistysten jäsenet silloin, kun he ovat mukana liiton paikallisyhdistysten järjestämillä retkillä, kursseilla, liikuntapäivillä ja leireillä.

Tämän vakuutuksen piiriin kuuluvan vahingon sattuessa pyydetään ottamaan ota yhteyttä liiton talouspäällikkö Tiina Lehtiseen, puh. 020 7806 524 tai tiina.lehtinen@omaishoitajat.fi. Hän tekee vahinkoilmoituksen.

Yhdistyksen muu vakuutustarve riippuu yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen on itse hyvä tarkistaa yhdistyksen oman vakuutusturvan kattavuus omasta vakuutusyhtiöstä.

 

Kaksiosainen loma työssäkäyville omaishoitajille Härmän Kylpylässä 11.–13.9. ja 20.–23.11. Hae 15.6. mennessä.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n minilomakokeilu tarjoaa lomamahdollisuuden niille työssäkäyville omaishoitajille, joilla ei ole mahdollisuutta irrottautua lomalle yhtäjaksoisesti viideksi vuorokaudeksi. Loma on jaettu kahden ja kolmen päivän jaksoon. Hakemukset 15.6. mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet kaisu.haggqvist@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 533 tai www.omaishoitajat.fi/lomat

 

Liiton syyskokous ja järjestöpäivät Tampereella 26.–27.10., ilmoittaudu 14.8. mennessä

Liiton ja paikallisyhdistysten järjestöpäivät ovat 26.–27.10. Tampere-talossa, Maestro-auditoriossa, osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere.

Päivät on tarkoitettu liiton ja paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille sekä liiton ja paikallisyhdistysten hanketyöntekijöille ja muille toimihenkilöille.

Järjestöpäivien teemana on järjestöjen asema sote- ja maakuntarakenteessa. Päivät alkavat torstaina 26.10. klo 9 ilmoittautumisella. Päivien ohjelma lähetetään ilmoittautuneille ja julkaistaan elokuussa osoitteessa www.omaishoitajat.fi/tapahtumat.

Perjantaina 27.10. pidetään liiton syyskokous. Myös muut kun paikallisyhdistysten nimeämät viralliset kokousedustajat ovat tervetulleita syyskokoukseen, mutta heillä ei ole kokouksessa puheoikeutta. Syyskokouksen asialista lähetetään paikallisyhdistyksiin syksyllä.

Syyskokouksen arvioidaan päättyvän 27.10. klo 15.30 mennessä.

Paikallisyhdistyksen äänimäärän määräytyminen liiton vuosikokouksissa

Paikallisyhdistysten äänimäärä liiton kevät- ja syyskokouksessa perustuu paikallisyhdistyksen jäsenmäärään, joka on liiton ylläpitämässä rekisterissä kokouskutsun lähettämispäivänä, joka on noin kuukausi ennen kokousta.

Järjestöpäivien hinta ja päiville ilmoittautuminen

Järjestöpäivien osallistumismaksu on 105 € / henkilö ja se sisältää ohjelman ja ruokailut molempina päivinä.

Ilmoittaudu 14.8. mennessä liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella. Palauta lomake joko sähköpostilla paula.vaisanen@omaishoitajat.fi tai kirjepostilla osoitteeseen Paula Väisänen, Omaishoitajaliitto, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki.

Liitto perii 1.10. jälkeen tulleista peruutuksista 20 € peruutusmaksun.

Järjestöpäivien majoitus ja hinnat, varaa majoitus 25.9. mennessä

Majoitus sitä tarvitseville on Lapland Hotel Tampereessa, osoitteessa Yliopistonkatu 44, Tampere. Liitto on varannut majoituskiintiön nimellä Omaishoitajat. Majoituksen varaa ja maksaa osallistuja itse. Varaukset suoraan hotelliin, puh. (03)383 0100. Majoitus tulee varata viimeistään 25.9.

Majoituksen hinnat

110 € / vrk / yhden hengen huone
125 € / vrk / kahden hengen huone

LIITE 4 Järjestöpäivien ilmoittautumislomake

 

Ilmoita omaishoitajien viikon 26.11.–3.12. tapahtumat liittoon

Paikallisyhdistysten omaishoitajien viikon tapahtumatietoja julkaistaan liiton nettisivuilla osoitteessa www.omaishoitajat.fi/valtakunnallinen-omaishoitajien-viikko. Yhdistykset voivat lähettää tapahtumatietoja heti, kun tapahtumat ovat varmistuneet. Tapahtumat saavat nyt aiempaa enemmän näkyvyyttä, koska ne ovat netissä nähtävillä aiemmin kuin Lähellä-lehdessä. Myös viime hetkellä lähetyt tiedot ehtivät mukaan. Tapahtumia ei julkaista Lähellä-lehdessä.

Yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan jokaisesta tapahtumasta seuraavat tiedot:

 • nimi
 • viikonpäivä, päivämäärä ja kellonaika
 • paikka ja osoite
 • tapahtuman kuvaus, max. yksi lause
 • ilmoittautumiset, mihin mennessä, kenelle, puhelinnumero ja/tai sähköposti
 • onko tapahtumaan vapaa pääsy vai maksaako se ja jos, niin hinta
 • järjestäjä tai järjestäjät, esimerkiksi paikallisyhdistys, seurakunta, kunta muu järjestö jne.

Lähetä tapahtumatiedot juha.viitanen@omaishoitajat.fi.

 

Tulevia tapahtumia

Lisätietoja, ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet www.omaishoitajat.fi/tapahtumat

 • eOvet-kurssi verkossa erityislasten vanhemmille 11.9.–9.10., ilmoittaudu 27.8 mennessä.
 • Vapaaehtoispäivät Jyväskylässä 9.11., ilmoittaudu 18.10 mennessä.