Yhdistyksiltä innovatiivista etätukea omaishoitajille

Yhteisö omaishoitajien tukena – Facebook-kampanja 27.4.-15.5. esittelee omaishoitoyhteisön monipuolisia etätoimintoja, joiden avulla tuetaan omaishoitoperheitä koronaepidemian aikana.

Iäkäs nainen vilkuttaa ikkunan takaa. Kuvan päällä sininen pallo, jossa lukee #OmaishoitoyhteisöOmaishoitajaliiton jäsenyhdistysten tarjoama neuvonta, tuki ja virkistys ovat siirtyneet digiympäristöön ja puhelimeen. Omaishoitajat vastaavat riskiryhmiin kuuluvien hoidettavien läheistensä, kuten erityislapsen, monisairaan puolison tai muistisairaan vanhemman turvallisuudesta ja selviytymisestä koronaepidemian aikana. Lähikontaktien välttäminen on tärkeää. Apua ja tukea on nyt järjestettävä uusin keinoin.

Omaishoitoperheiden arki on ollut usein raskasta jo ennen epidemiaa. Vapaapäivät, hengähdyshetket ja vertaistuki ovat olleet odotettuja henkireikiä. Poikkeustilanteen vuoksi tauot arjen rutiineista tai vapaat eivät ole välttämättä enää maaliskuun jälkeen toteutuneet. Kaikissa kunnissa ei ole ollut tarjolla lyhytaikaishoitoa ja päivätoiminta on ollut keskeytetty. Lisäksi pelko hoidettavan läheisen sairastumisesta aiheuttaa huolta.

Vinkkejä ja vertaistukea omaishoitajille

Yhdistysten etätoimintojen avulla tuetaan omaishoitajien jaksamista ja edistetään voimaantumista. Yhdistykset tarjoavat tietoa, ohjausta ja vertaisuutta mm. verkossa järjestettävillä luennoilla ja hyvinvointi-illoissa. Yhdistykset luovat myös virkistys- ja rentoutumismahdollisuuksia esimerkiksi etäkokkikurssilla tai etäjoogassa. Kahvihetket ruudun äärellä voivat olla korvaamattoman tärkeitä poikkeusolosuhteissa. Omaishoitajat haluavat jakaa kokemuksiaan ja selviytymisvinkkejään muiden omaishoitajien kanssa.

”Omaishoitajien arki muodostuu hoivarutiineista, ja päivät rytmittyvät läheisen tarpeiden mukaan. Omaishoitajayhdistykset tukevat omaishoitajien jaksamista myös korona-aikana ja tarvittaessa ohjaavat tukipalveluiden hakemisessa. Jäsenyhdistyksemme ovat innovoineet upeita tapoja tavoittaa ja tukea perheitä poikkeusoloissa”, tarkentaa Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.

 

Lisätietoja

Omaishoitajaliitolla on 70 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Yhteystiedot www.omaishoitajat.fi/jasenyhdistykset

www.facebook.com/omaishoitajaliitto, #Omaishoitoyhteisö, #OmaishoitoKoskettaaJokaista

Kampanjan nettisivut www.omaishoitajat.fi/yhteiso-omaishoitajien-tukena

Lisätietoa kampanjasta

Pilvi Nummelin, suunnittelija, Pilvi.Nummelin@omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 590
Kukka-Maaria Lepistö, aluevastaava, Kukka-Maaria.Lepisto@omaishoitajat.fi, puh. 020 7806 588

Tiedote STT Infossa

Omaishoitajaliitto ry on omaishoitajien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liitto toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa olevia henkilöitä. www.omaishoitajat.fi