Wihurin rahasto palkitsee Omaishoitajaliiton 100 000 eurolla

Jenny ja Antti Wihurin rahasto palkitsee Omaishoitajaliitto ry:n 100 000 euron yhteisöpalkinnolla pitkäjänteisestä ja kunnianhimoisesta työstä omaishoitajien hyväksi.

Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Sari Raassina otti vastaan Wihurin rahaston yhteisöpalkinnon 9. lokakuuta. Kuva: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Wihurin rahasto jakaa tänä vuonna yhteensä 12,6 miljoonaa euroa apurahoina, palkintoina ja muuna tukena tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille. Säätiö on merkittävä suomalainen tiede- ja kulttuurirahoittaja.

Omaishoitajaliiton toiminta luetaan Wihurin rahastolla osaksi yhteiskunnallista toimintaa, joka on yksi rahaston tukemista alueista.

”Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka edistää aktiivisen, osallisuutta tuntevista ihmistä koostuvan kansalaisyhteiskunnan rakentamista”, sanoo asiamies Arto Mäenmaa.

”Yhteisöpalkinto jaetaan Omaishoitajaliitolle pitkäjänteisestä ja kunnianhimoisesta työstä omaishoitajien yhteiskunnallisen aseman epäkohtien osoittajana. Liitto on ansioitunut lohdun, tuen ja turvan tarjoamisessa sekä omaishoidon rakkaudellisten ja kauniiden puolien sanoittamisessa. Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota aiheen kasvavaan merkitykseen yhteiskunnassa”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Erkki KM Leppävuori palkintoperusteista.

”Olemme Omaishoitajaliitossa kiitollisia Wihuri rahaston tunnustuksesta. Omaishoito on inhimillinen ja taloudellisesti vaikuttava hoivatyön muoto, joka koskettaa meistä useimpia jossain elämämme vaiheessa. Liiton tavoitteena on parantaa omaishoitajien asemaa vaikuttamalla niin poliittiseen päätöksentekoon hallinnon eri tasoilla kuin yksittäisen omaishoitajan jaksamiseen arjen haasteiden keskellä. Wihurin rahaston tunnustus mahdollistaa liitollemme uusien toimintamuotojen kehittämistä – omaishoitajien parhaaksi – kaikkialla Suomessa”, kiittää Sari Raassina, Omaishoitajaliiton puheenjohtaja.

Palkintoja ei voi hakea. Aiempia vastaavia palkinnonsaajia ovat mm. Terhokoti, Crisis Management Initiative ry sekä Luonto-Liitto ry.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on vuonna 1942 perustettu riippumaton yleishyödyllinen säätiö. Rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Sen tehtävänä on luoda mahdollisuuksia kokea, kohdata ja toteuttaa näitä kolmea elämänalaa. Säätiö on 77 vuoden aikana jakanut nykyrahassa yli 327 miljoonaa euroa paremman huomisen rakentamiseen.

 

Lisätiedot

Sari-Minna Tervonen, toiminnanjohtaja, puh. 050 368 4554