Vuoden 2022 hoitopalkkioluokat, lakisääteisen vapaan omavastuu ja verotus

Vuonna 2022 lakisääteisen alimman hoitopalkkion vähimmäismäärä on 423,61 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa kuukaudessa. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan omavastuuosuus on kasvanut edellisvuodesta ja vuonna 2022 maksu on 11,60 euroa vapaavuorokaudesta. Lisätietoa Kuntaliiton verkkosivulta.

Uusien sopimusomaishoitajien tai omaishoidon palkkion muutosten jälkeen kannattaa hakea uusi verokortti, jossa huomioidaan omaishoidon palkkio. Tällöin ennakkopidätyksen suuruus osuu parhaiten kohdilleen. Lisätietoa verokortista Verohallinnon verkkosivuilta.

Verovähennykset omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille

Kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja voi tehdä omaishoidosta aiheutuneiden kustannusten vuoksi verovähennyksiä. Näitä ovat muun muassa työhuonevähennys ja matkakustannusten vähentäminen verotuksessa. Lisäksi kasvomaskien ja käsidesien kustannukset ovat omaishoidon palkkiota saavalla omaishoitajalle aiheutuneita hoitotyöhön liittyviä menoja, jotka ovat verotuksessa vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja. Lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilta.

Päivitetty 7.3.2022
Julkaistu 2.2.2022