Vastaa kyselyyn: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vaikutukset omaishoitoperheille

Köyhyysverkosto EAPN-Fin (European Antipoverty Network) selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ja Kelan lääkekulujen sekä terveydenhuollon matkojen omavastuiden vaikutuksia.

Tiedämme omaishoitoyhteisössämme, että monet omaishoitoperheet elävät köyhyydessä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut aiheuttavat taloudellista taakkaa, jopa velkaantumista omaishoitajille.

Toivomme, että omaishoitajat vastaavat kyselyyn. Kysely on kohdistettu suoraan läheiselle, sairastavalle tai vammaiselle henkilölle, mutta kyselyyn voi vastata yhdessä läheisen kanssa ja korostaa avoimissa vastauksissa omaishoitotilannetta.

Lisätietoja ja linkki kyselyyn. Kysely on auki vähintään syyskuun puoliväliin saakka.

Omaishoitajaliitto jätti hiljattain selvityksen omaishoitajien ylivelkaantumisesta eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle.

Lisätietoja antaa Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen sp sari.tervonen@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 514.