Vammaispalvelujen kilpailutuksen ongelmat tunnistettu eduskunnassa

Vammaisjärjestöt ovat tyytyväisiä yhteisen Ei myytävänä! -kansalaisaloitteensa saamaan vastaanottoon eduskunnassa.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden järjestäminen kilpailuttamalla. Aloite keräsi kaikkiaan 72 059 allekirjoitusta.

Kansalaisaloite on nyt käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnissa, ja seuraavaksi se etenee eduskunnan täysistuntoon.

”Vammaisjärjestöt antavat kiitoksensa eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnille kansalaisaloitteessa esiin tuotujen kilpailuttamisen aiheuttamien ongelmien tunnustamisesta. Kiitoksen ansaitsevat myös lausuntoihin sisältyvät lausumaehdotukset, jotka antavat mahdollisuuden laatia palveluiden järjestämistä koskeviin erityislakeihin lakitasoiset säädökset takaamaan palveluiden kestävän järjestämisen”, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki kommentoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pitänyt erityisen ongelmallisena sitä, ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ole riittävästi huolehdittu eikä palvelujen jatkuvuutta turvattu.

Talousvaliokunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksiin 13. helmikuuta julkaistussa mietinnössään. Valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäviksi lausumaehdotuksia, joissa edellytetään vammaisten henkilöiden osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden parantamista ja valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä.

Kansalaisaloitteen taustalla ovat Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
Eduskunnan talousvaliokunnan lausunto
www.eimyytavana.fi