Vammaisetuuksista ja -palveluista kertovat kela.fi-sivut uudistuivat

Kelan tiedote 27.11.2017

Uudistetuilta sivuilta löytyy pikaopas sekä tietoa Kelan tarjoamista etuuksista ja palveluista, jotka on tarkoitettu pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Vammaisetuuksista ja -palveluista kertovat kela.fi-sivut on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää sivujen rakennetta ja tekstejä sekä tuoda sivuille enemmän tietoa pitkäaikaissairaille ja vammaisille tarkoitetuista etuuksista.

Pikaoppaan avulla asiakas voi nopeasti silmäillä, millaisia vammaisetuuksia on ja miten niitä haetaan. Esimerkiksi lapsen vammaistukea ei vielä voi hakea verkossa, mutta aikuisen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea voi. Pikaoppaasta ohjataan myös Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja eläkkeistä kertoville sivuille.

Tutustu pikaoppaaseen: www.kela.fi/vammaistuet-pikaopas

Tutustu vammaisetuuksista ja -palveluista kertoviin sivuihin: www.kela.fi/vammaistuet