Valtakunnallinen omaishoitajien viikko

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset järjestävät Valtakunnallisella omaishoitajien viikolla 26.11.–3.12.2017 sekä yksin että yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa runsaasti tapahtumia eri puolilla Suomea. Yhdistykset tiedottavat tapahtumista omilla nettisivuillaan ja tiedotteissaan sekä alueidensa paikallislehdissä. Yhdistysten nettiosoitteet www.omaishoitajat.fi/paikallisyhdistykset.

Tapahtumatietoja julkaistaan myös osoitteessa www.omaishoitajat.fi/tapahtumat. Valitse sivun alusta ”Näytä vain Valtakunnallisen omaishoitajien viikon tapahtumat”.

Yhdessä omaishoidon puolesta – valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä 26.11. avaa omaishoitajien viikon

Seurakunnat voivat järjestää omaishoitajien kirkkopyhän yhdessä paikallisen omaishoitajayhdistyksen kanssa. Ohjelmaan sopivat esimerkiksi kirkkokahvit ja/tai tiedolliset ja virkistykselliset juhlat. Yhdistykset ja omaishoitajat voivat osallistua kirkkopyhään esimerkiksi lukemalla esirukouksia tai omaishoitoaiheisia tekstejä jumalanpalveluksessa tai muissa seurakunnan tilaisuuksissa.

Seurakunnat voivat järjestää omaishoitajien kirkkopyhän 26.11. yhdessä paikallisen omaishoitajayhdistyksen kanssa. Ohjelmaan sopivat esimerkiksi kirkkokahvit ja/tai tiedolliset ja virkistykselliset juhlat. Yhdistykset ja omaishoitajat voivat osallistua kirkkopyhään esimerkiksi lukemalla esirukouksia tai omaishoitoaiheisia tekstejä jumalanpalveluksessa tai muissa seurakunnan tilaisuuksissa.

Kirkkopyhän teemana vuonna 2017 on Yhdessä omaishoidon puolesta. Teema kuvaa sekä paikallisyhdistysten, yhdistysaktiivien ja vapaaehtoisten että myös omaishoitajien tärkeää työtä; auttamista ja huolenpitoa, läheisyyttä, kanssa kulkemista, asioden ajamista, tukena olemista.

Omaishoitajien yhdistyksissä näkyvät nuo samat asiat. Omaishoitajat pitävät huolta toisistaan, jakavat kokemuksiaan vertaisryhmissä ja yhteisissä tapaamisissa. Yhdistys vaikuttaa kunnan päätösentekoon paikallistasolla ja tuo omaishoitajien asiaa näkyväksi, ääntä kuuluvaksi. Liiton tehtävänä on toimia yhdistysten ja omaishoitajien tukena ja viestin viejänä valtakunnallisesti.

Seurakunnat ovat tärkeä liiton ja paikallisyhdistysten yhteistyökumppani ja mukana myös omaishoitajien arkea tukemassa. Yhdessä tavoitamme tukea tarvitsevat omaishoitajat.

Liitto on valmistanut yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa 26.11. vietettävää omaishoitajien kirkkopyhää varten materiaalin, jota sekä seurakunnat että paikallisyhdistykset voivat hyödyntää. Materiaalipaketti on lähetetty myös seurakuntiin omaishoidon parissa työskenteleville.

Kirkkopyhämateriaali 2017 liiton paikallisyhdistyksille (pdf)

Viikon pääjuhla Mikkelissä 28.11.

Vuoden 2017 omaishoitajien viikon pääjuhla järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa, Sointukatu 1, Mikkeli.

Valtakunnallisen omaishoitajien viikon pääjuhlan ohjelma ja ilmoittautumisohjeet (pdf)