Valtakunnallinen AlueAvain liiton paikallisyhdistystysten luottamus- ja vapaaehtoistoimijoille sekä työntekijöille Tampereella 13.2., ilmoittaudu 2.2. mennessä

Päivän teemana on osaaminen ja toimijoiden työhyvinvointi omaishoitajien paikallisyhdistyksissä. AlueAvaimessa pohditaan mm. miten yhdistystoimijat voivat pitää huolta myös itsestään. Mitkä asiat tuovat omaishoitajien yhdistyksessä toimimiseen voimavaroja ja miten kannattaa toimia, jos tuntee kuormitusta tehtävästä. Lisäksi keskustellaan, miten yhdistystoimijat ovat onnistuneet yhteistyössä ja miten yhdistysten jäsenten eri osaamista voisi hyödyntää nykyistöä paremmin. Lopuksi tehdään pieni oman osaamisen kehittämissuunnitelma.

Lue lisää Valtakunnallisesta AlueAvaimesta ja ilmoittaudu 2.2. mennessä.