Vaaliohjelmat: Omaishoito tulossa seuraavan hallituksen ohjelmaan

Eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien perusteella on syytä odottaa, että omaishoidon kysymykset nousevat seuraavan hallituksen ohjelmaan vaalituloksesta riippumatta.

Kaikkien eduskuntapuolueiden vaaliohjelmissa ja muissa vaalimateriaaleissa luvataan parannuksia omaishoidon tilanteeseen. Ohjelmissa linjataan muun muassa parempaa omaishoidon tukea, kattavampia palveluja, valtakunnallisia pelisääntöjä sekä työn ja omaishoidon helpompaa yhteensovittamista.

”Lupaukset olisi myös lunastettava”, toteaa Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.

”Omaishoidon tukeminen ja kehittäminen vähentää tarvetta raskaaseen ja paljon kalliimpaan palveluasumiseen tai laitoshoitoon. Seuraavan hallitusohjelman avulla on poliittisten päätösten aika ja omaishoitotekojen paikka”, Tervonen sanoo.

Järjestöjen aseman kehittämisestä puolueet ovat vähäsanaisempia. Noin puolessa eduskuntapuolueiden vaaliohjelmista linjataan parannuksia järjestöjen toimintamahdollisuuksiin.

Omaishoidolla paljon ystäviä

Omaishoitajaliiton vaalikoneen vastausten perusteella kansanedustajaehdokkaat kannattavat omaishoidon aseman parantamista. Vaalikoneeseen on vastannut noin 1100 ehdokasta.

Omaishoitajaliiton Lähellä-lehti kysyi eduskuntapuolueiden kannat omaishoidon kysymyksiin. Toimitettu juttu puolueiden kannoista löytyy Lähellä 1/2019 -lehdestä. Puolueiden vastaukset kokonaisuudessaan ovat luettavissa liiton verkkosivuilla. Omaishoitajaliiton vaalitavoitteet löytyvät liiton vaalisivuilta.

Puolueiden vaaliohjelmat ja materiaalit ovat luettavissa puolueiden verkkosivulta.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on 14. huhtikuuta.