Vaalikone: Ehdokkaat lupaavat omaishoidolle tasa-arvoa ja suurempia palkkioita

 

Omaishoitajaliiton vaalikoneeseen vastanneista kansanedustajaehdokkaista ylivoimainen enemmistö kannattaa omaishoidon aseman parantamista. Vaalikoneessa oli 22. maaliskuuta noin 1100 ehdokkaan näkemykset omaishoidon kysymyksiin.

Omaishoitajien tasa-arvoinen kohtelu kerää suurimmat kannatusprosentit. Ehdokkaista noin 96 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Ehdokkaista noin 98 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille. Nykyisellään omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit vaihtelevat kunnittain ja palkkioiden maksaminen saattaa katketa kunnan määrärahojen loppuessa.

Omaishoitajaliiton vaalikoneeseen vastanneista noin 1100 kansanedustajaehdokkaasta yli 96 prosenttia kannattaa omaishoidon tuen kriteerien yhdenmukaistamista.

Omaishoidosta houkuttelevampaa

Vaalikoneen kysymyksistä yhdeksässä vastaaja kertoo, onko samaa tai eri mieltä väittämän kanssa. Kymmenes kysymys on monivalinta, jossa vastaaja valitsee yhdeksästä vaihtoehdosta kolme parasta keinoa, joilla sopimusomaishoidosta saadaan houkuttelevampaa.

Kansanedustajaehdokkaiden mukaan parhaat keinot liittyvät omaishoitajien tasa-arvoon sekä palkkion suuruuteen. Noin 19 prosenttia ehdokkaista nosti kolmen parhaan keinon joukkoon sekä valtakunnalliset omaishoidon tuen kriteerit että omaishoitajan palkkion minimisumman korottamisen.

Löydä ehdokkaasi vaalikoneesta

Omaishoitajaliiton vaalikone löytyy osoitteesta vaalikone.omaishoitajat.fi. Kone etsii äänestäjän vaalipiiristä 12 ehdokasta, joiden näkemykset ovat yhteneväisimmät äänestäjän kanssa. Vaalikoneessa pääsee myös selaamaan kaikkien vastanneiden ehdokkaiden näkemyksiä.

Omaishoitajaliiton Lähellä-lehti kysyi eduskuntapuolueiden kannat omaishoidon kysymyksiin. Toimitettu juttu puolueiden kannoista löytyy Lähellä 1/2019 -lehdestä. Puolueiden vastaukset kokonaisuudessaan ovat luettavissa liiton verkkosivuilla. Omaishoitajaliiton vaalitavoitteet löytyvät liiton vaalisivuilta.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on 14. huhtikuuta. Vaaleissa on kaikkiaan 2468 ehdokasta.