Uusi tutkimus: Omaishoitajien rooli palvelutuottajina tulisi tunnistaa

TtM Marjo Ringin väitöstutkimuksen tulosten mukaan omaishoitajan tarpeet jäävät taustalle, kun palvelujärjestelmä keskittyy hoidettavan palveluihin. Palvelujärjestelmä ei vastaa esimerkiksi riittävästi omaishoitajien henkisen tuen tarpeisiin. Tutkimuksen aineistona on käytetty mm. ikääntyneiden puoliso-omaishoitajien ja kunnissa työskentelevien omaishoidon ohjaajien haastatteluja.

Väitöstutkimus tuo uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää omaishoidon tuen palvelujärjestelmän kehittämisessä sekä omaishoitajien että hoidettavien näkökulmasta.

Ringin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa psykologisen sopimuksen käsite. Se on virallisen sopimuksen oheen rakentuva epävirallinen ja puhumaton sopimus, joka sisältää käsityksiä sopimusosapuolien välisistä odotuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista.

Väitöskirja Psykologinen sopimus omaishoidon sopimuksellisuuden ilmentäjänä tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 11.6.

Lue lisää

Julkaistu 4.6.2021