Uusi ryhmämalli tarjoaa keinoja tukea omaishoitajia, joiden läheiset käyttävät päihteitä

Omaishoitajaliiton Kupp nurin -hankkeen kehittämän ryhmämallin mainoskuva. Kuvassa piirretyt siluettihahmot istuvat ringissä keskustelemassa. Heidän yläpuolellaan on teksti: Ryhmä päihteiden käyttäjien omaishoitajille. Kuvan alareunassa ovat Kuppi nurin -hankkeen ja Omaishoitajaliiton logot.Päihteiden käyttö aiheuttaa monenlaisia ongelmia paitsi käyttäjälle itselleen niin myös monelle lähellä elävälle henkilölle. Läheisen päihteiden käyttöön liittyvät ristiriitaiset tunteet ja arjen haasteet kuormittavat omaishoitajia, jotka tuntevat usein häpeää ja syyllisyyttä.

Läheisen päihteiden käytöstä voi olla vaikea puhua ja avun hakeminen kuormittavassa tilanteessa voi olla hankalaa. Puitteiden järjestäminen päihteiden synnyttämistä tunteista puhumiselle on tapa tarjota tukea omaishoitajille. Usein pelkkä puhuminen riittää.

Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hankkeessa on kehitetty kuuden tapaamisen ryhmämalli, jota voidaan käyttää kokonaisuutena tai irrallisina teemoina ja harjoituksina. Ryhmä tarjoaa tukea, tietoa ja voimaantumista omaishoitajille, jotka auttavat päihteitä käyttävää läheistään.

Tavoitteena on lisätä omaishoitajien jaksamista, omaishoitajien kykyä huolehtia hyvinvoinnistaan sekä lisätä avoimuutta puhua päihdeongelmista. Tämä on yksi tapa tarjota tukea päihteiden käyttäjien omaishoitajille.

Ryhmämalli on tarkoitettu järjestötoimijoille ja sote-ammattilaisille, jotka kohtaavat läheisen päihteiden käytöstä huolta kantavia henkilöitä.

Tutustu ja ota käyttöön omaisia tukeva ryhmämalli

Ryhmämallin ohjaamiseen ei tarvita erityistä koulutusta, halu tukea päihteiden käyttäjien omaishoitajia riittää. Ryhmämalli on sovellettavissa myös verkkoon.

Ohjaajan käyttöön on tehty opas sekä diasarja ryhmätapaamisissa hyödynnettäväksi. Diasarja sisältää tapaamisten tiedollisen osuuden sekä tehtäviä ja linkkejä eri harjoituksiin. Ota ryhmämalli rohkeasti käyttöön monenlaisissa päihteiden käyttäjien omaisten ryhmissä. Huoli läheisen päihteiden käytöstä riittää ryhmään osallistumiseksi.

Ryhmämallin käyttöönottoon järjestetään koulutus 9.9.2020 klo 12–16 Helsingissä. Koulutusiltapäivään voi osallistua myös etäyhteydellä.

Tukea ryhmämallin käyttöönottoon saa Kuppi nurin -hankkeen verkkosivulta.

 

Julkaistu 15.6.2020