Uusi nettisivusto tarjoaa luotettavaa tietoa palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta

 

 

 

Parantumattoman sairauteen ja kuolemaan liittyy paljon epätietoisuutta, pelkoa, huolta ja surua. Terveyskylään on auennut Palliatiivinentalo.fi parantumattomasti sairaiden potilaiden ja heidän läheistensä tueksi.

Viime aikoina on vilkkaasti keskusteltu palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laadusta ja saatavuudesta Suomessa. Tähän liittyen STM on julkaissut joulukuussa 2017 uuden suosituksen maan kattavan ja tasa-arvoinen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä Suomessa.

Terveyskylään aukeava Palliatiivinen talo antaa ensimmäistä kertaa palliatiivisessa hoidossa oleville potilaille ja heidän läheisilleen tietoa ja tukea yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta.

Sivusto tarjoaa käyttäjille luotettavaa tietoa aikuisten palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta sekä keinoja tilanteen kohtaamiseen ja käsittelyyn. Sivuston rakentamisessa on pyritty vaikeasti lähestyttävän ja usealle vieraankin asian esittämiseen lämpimällä ja helposti lähestyttävällä tavalla mutta totuudenmukaisesti.

– Palliatiivisen hoidon ja siten myös Palliatiivinentalo.fi -sivuston perimmäinen tarkoitus on vaalia elämänlaatua ja elämää sen kaikissa vaiheissa, HYKS Palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Tiina Saarto sanoo.

Palliatiivinentalo.fi on rakennettu kansallisena yhteistyönä Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa. Sisältöä on ollut suunnittelemassa ja rakentamassa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asiantuntijat ympäri Suomen. Asiantuntijoiden ohella sivuston kehittämistä ja tuottamista on ollut mahdollistamassa palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevia potilaita ja heidän läheisiään sekä järjestöjen edustajia ja vapaaehtoisia.

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin. Vuoden 2018 lopulla taloja on avoinna noin 30.

www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo