Työryhmä suunnittelemaan koronakriisin sosiaalisten ongelmien ehkäisyä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet korkean profiilin ryhmän hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian jälkihoidossa.

Tavoitteena on tuottaa esityksiä siitä, miten estetään sosiaalisten ongelmien pitkittyminen, syrjäytyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen koronaepidemian rajoitusten irtaantumis- ja jälleenrakentamisvaiheessa.

Ryhmän tehtävänä on nostaa keskusteluun keinoja, joilla voidaan vähentää koronakriisin aiheuttamasta taantumasta kumpuavaa pahoinvointia, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Omaishoitajat muistettava määrärahoja jaettaessa

Ryhmä tavoitteena on tuottaa esityksiä, miten aikuisten ja nuorten aikuisten sosiaalisia ongelmia, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta estetään koronakriisistä irtaantumisvaiheessa.

”Toimeentulo- ja palveluköyhyyden syventymisen ja pitkittymisen estämisessä on syytä muistaa myös omaishoitajat. Määrärahojen niukkeneminen ei saa näkyä omaishoitajille suunnattavissa tuissa ja palveluissa, kuten vapaiden tarjoamisessa”, painottaa Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.

”Myös ryhmän tehtävissä nouseva kriisin vaikutusten sukupuolittuneisuus koskettaa omaishoitajia. Lasten omaishoitajista 90 % on naisia”, korostaa Sari-Minna Tervonen.

Hyvinvointitappioiden torjuminen on ratkaisevaa

Ryhmän puheenjohtajana toimii arkkipiispa, emeritus Kari Mäkinen, Soste ry:n valtuuston puheenjohtaja.

”Taloudellisten tappioiden ohella koronakriisi aiheuttaa mittavia tappioita ja vaurioita ihmisten hyvinvoinnille. Ellei niiden korjaamiseen panosteta, seuraukset ovat kohtalokkaita yhteiskunnan taloudelliselle ja inhimilliselle kantokyvylle. Hyvinvointitappioiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen on jälleenrakennuksessa ratkaisevaa”, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen kiteyttää ryhmän lähtökohdan sen ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Työryhmän toimikausi kestää toukokuun 2020 loppuun saakka.

Ryhmän asettamispäätös

Julkaistu 8.5.2020