Työryhmä ehdottaa omaishoidon tukeen valtakunnallisia kriteereitä

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21.3.

Työryhmä esittää, että omaishoidon tukeen luodaan valtakunnalliset kriteerit sekä yhteen sovitetaan työ ja omaishoito. Raportissa todetaan mm., että omaishoidon normit eivät tue alueellisesti yhdenvertaisella tavalla ansiotyössä olevien antamaa hoitoapua ja omaishoitoa. Omaishoidon tuessa kuntien tuki- ja palvelukäytännöt vaihtelevat ja asettavat omaishoitajat ja -hoidettavat eriarvoiseen asemaan.

Hoitovapaakorvaus tilapäiseen auttamiseen?

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvotellaan hoivavapaakorvauksesta, joka korvaisi tilapäisen palkattoman ajan ansionmenetystä. Omaisten tilapäisen auttamisen mahdollisuudet ovat pienituloisille työssäkäyville vähäiset ilman ansiomenetyksen korvaamista.

Eriarvoisuutta kasittelevan työryhmän loppuraportti