Työ ja omaishoito -tietopankki avattu

Omaishoitajaliitto on julkaissut Työ ja omaishoito -tietopankin. Sivuille on kerätty tietoa työelämässä oleville omaishoitajille. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa muun muassa työnantajille ja päättäjille.

Ruuhkavuodet eivät lopu pikkulapsiaikaan. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään ansiotyön ohessa.

Työssäkäyvän hoivatilanne voi olla hyvin kuormittava. Silloin jaksamisen tueksi tarvitaan järjestelyitä sekä yksityiselämässä että työpaikalla.

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan 12 prosenttia yrityksistä on määritellyt periaatteet, miten työntekijä voi käyttää työaikaansa läheistensä omaishoitoon. Valveutuneet työnantajat kehittävät uusia tapoja tukea ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista.

Sijoitus työntekijöiden hyvinvointiin kannattaa, sillä omaishoitoystävällinen kulttuuri parantaa:

  • työyhteisöjen hyvinvointia
  • toimintakulttuuria
  • työnantajamielikuvaa
  • tuottavuutta.

Lainsäädäntö on aikaansa jäljessä, kun verrataan omaishoitajien asemaa vaikkapa pienten lasten vanhempiin. Päättäjien olisikin aika tunnustaa omaishoitajien rooli hoivan kokonaisuudessa, tukea heitä arvokkaassa työssään ja tehdä oikeita päätöksiä. On aika päivittää Suomen omaishoidon malli.

Tutustu myös Omaishoitajaliiton kampanjasivuihin.