Tutkimuksia ja raportteja

Omaishoitoon liittyviä tutkimuksia ja raportteja
Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa.

Tutkimuksia

Väitöskirjoja

Lisensiaatintöitä

Pro gradu -tutkielmia

Opinnäytetöitä

Selvityksiä ja raportteja