Tutkimuksia ja raportteja

Omaishoitoon liittyviä tutkimuksia ja raportteja
Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa.

Tutkimuksia
Väitöskirjoja
Lisensiaatintöitä
Pro gradu -tutkielmia
Opinnäytetöitä
Selvityksiä ja raportteja