Tule mukaan

Vapaaehtoiseksi Omaishoitajaliiton jäsenyhdistykseen

Vapaaehtoistoiminta tuo tutkitusti hyvinvointia myös tekijälleen. Olet tervetullut mukaan toimintaan riippumatta siitä, onko elämässäsi omaishoitotilanne. Vaihtoehtoja on runsaasti. Millainen toiminta sinua kiinnostaisi?

Omaishoitajaliiton jäsenyhdistykset tarvitsevat lisää vapaaehtoisia esimerkiksi vaikuttamistyöhön, varainhankintaan, tapahtumien järjestämiseen sekä vertais- ja tukihenkilötoimintaan. Vapaaehtoistoiminnan panos voi olla kertaluonteista ja lyhytkestoista esimerkiksi tapahtumissa avustamista tai siihen voi sitoutua pidemmäksi aikaa. Kenttä on laaja ja tehtävät ovat monipuolisia.  

Alla olevalla videolla Omaishoitajaliiton jäsenyhdistysten vapaaehtoiset kertovat kokemuksistaan ja vapaaehtoistoiminnan suunnittelija kertoo toiminnan mahdollisuuksista. 

Mitä kaikkea vapaaehtoisena voi tehdä?

Ohjaajaksi ryhmiin ja valmennuksiin

Ryhmänohjaajana ohjaat vertaistukiryhmiä omaishoitajayhdistyksissä. Vertaistukiryhmissä keskustellaan ja jaetaan yhteisiä kokemuksia sekä ajatuksia omaishoitajuudesta. Ryhmien tavoitteena on tukea omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista.  Omaishoitajaliitto ja useat jäsenyhdistykset järjestävät ryhmänohjaamisesta kiinnostuneilla vertaisryhmänohjaajakoulutusta. 

Omaishoitajaliiton jäsenyhdistysten toteuttamien omaishoitajien Ovet-valmennusten® ohjaajana voi toimia myös vapaaehtoinen, joka on käynyt liiton järjestämän Ovet-ohjaajakurssin. Ovet-ohjaajana toimimiseen saat tukea jäsenyhdistykseltä sekä liiton järjestämiltä ohjaajapäiviltä.     

Liiton järjestämät koulutukset löytyvät Tapahtumat-sivulta. 

Esiintyjäksi tai asiantuntijaksi ryhmiin ja tapahtumiin

Omaishoitajille suunnattujen vertaistukiryhmien vaihtuvat teemat kaipaavat usein asiantuntijoita ja esiintyjiä. Esimerkiksi harrastetaiteilija voi pitää taidetunnin yhdistyksessä tai valokuvausharrastaja voi opastaa valokuvauksen saloja ja järjestää yhdessä ryhmäläisten kanssa vaikkapa taidenäyttelyn.  

Tapahtumat ja erilaiset ryhmät kaipaavat usein apukäsiä. Vapaaehtoisena voit olla esimerkiksi apuna tilaisuuksien järjestelyissä, huolehtimassa tarjoiluista ja kertomassa omaishoidosta sekä yhdistyksen toiminnasta. Uusien tapahtumien ideointiin ja toteuttamiseen toivotaan myös vapaaehtoisia. Trubaduurit ja muut esiintyjät ovat monesti tervetulleita virkistämään esityksillään sekä tapahtumissa että ryhmissä. 

Kehittämään toimintaa omaishoitajille

Omaishoitajien asemaan ja etuihin voi vaikuttaa yhdistystoiminnan kautta. Omaishoitajaliiton jäsenyhdistysten hallitukset kaipaavat usein uusia jäseniä mukaan toimintaan.  

Yhdistystoiminta on hyvä paikka saada omaishoitajien ääntä kuuluviin ja välittää tietoa sinne, missä muutosta tarvitaan. Jäsenyhdistyksissä suunnitellaan ja kehitetään myös paljon omaishoitajien hyvinvointia tukevaa toimintaa, kuten koulutuksia, virkistyspäiviä, erilaisia tapahtumia ja retkiä 

Digiosaajille on tarvetta

Digitalisaation myötä monet toiminnot ovat siirtyneet verkkoympäristöön. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana digitaaliset tukitoimet ja palvelut ovat korostuneet. 

Digiosaajille on tarvetta esimerkiksi vertaistukiryhmien ja webinaarien järjestämisessä erilaisilla verkkoalustoilla, sosiaalisen median päivitysten tekemisessä, Omaishoidon vertaischatin päivystäjänä toimisessa sekä yhdistyksen toiminnan markkinoinnissa, materiaalin tuottamisessa sekä muun viestinnän saralla.  

Tule mukaan toimintaan!

Ottamalla yhteyttä Omaishoitajaliiton jäsenyhdistykseen voit kertoa mistä asioista olet kiinnostunut ja millaisissa vapaaehtoistehtävissä toivoisit toimivasi. Yhdessä yhdistyksen kanssa voitte keskustella, kohtaavatko toiveenne ja tarpeenne tehtävien osalta toisensa.  

Omaishoitajaliiton jäsenyhdistysten yhteystiedot löydät täältä.

Kutsu yhteistyöhön

Edustatko kuntaa, seurakuntaa, yritystä, yhteisöä, oppilaitosta tai yhdistystä? Tule toimimaan omaishoitajien hyväksi. Yhteistyökumppaniksi saat Omaishoitajaliiton aluevastaavan verkostoineen. Aluevastavaava on omaishoitoasioiden asiantuntija alueellaan. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutukset, työryhmät ja neuvontatilaisuudet. Lue lisää aluetyöstä.

Liity jäseneksi tai kannatusjäseneksi

Omaishoitajaliitossa on 70 paikallisyhdistystä. Liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi ajat omaishoitajien asiaa. Kannatusjäseniä voivat olla yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt. Kaikki jäsenet ja kannatusjäsenet ovat tervetulleita mukaan yhdistysten toimintaan.

Omaishoitajaliiton yritysyhteistyöperiaatteet.

Harjoittelu Omaishoitajaliitossa

Omaishoitajaliitossa mahdolliset harjoittelut painottuvat suunnittelu- ja tutkimuskysymyksiin. Yhteydenotot kehittämispäällikkö Kaisa Parviainen.