Tiedote: Puhelin- ja kotimyynnin sääntelyä on tiukennettava ikäihmisten turvaksi

Marinin hallitusohjelman mukaan puhelin- ja kotimyyntiä rajoitetaan ja säädellään tiukemmin kuluttajan suojaksi. Kesällä lausunnolla ollut oikeusministeriön työryhmämietintö sisältää kuitenkin ehdotuksen, että puhelinmyyntiä koskevaa sääntelyä ei kiristettäisi. Vain kotimyynnin peruuttamisoikeutta hieman laajennettaisiin ja puutteellisen tiedon antamisen seurauksia tarkennettaisiin.

”Ehdotus on pettymys, sääntelyä pitää ehdottomasti kiristää”, painottavat Valtaa Vanhuus verkostossa toimiva Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen ja Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Tarpeettomia palveluita tai hyödykkeitä kohtuuttomin ehdoin

Ikääntyneisiin henkilöihin kohdistetaan jatkuvasti epäasiallista koti- ja puhelinmyyntiä, minkä vuoksi he sitoutuvat sopimuksiin, joiden sisältöä eivät aina ymmärrä. Ilmaisena lahjana kerrottu tuote osoittautuu usein postilähetystä avatessa kestotilaukseksi. Kuluttajalla ei ole yhtäkään tehokasta keinoa estää itseensä kohdistuvaa puhelin- tai kotimyyntiä, ellei halua luopua puhelimen käytöstä ja kotioven avaamisesta. Lähiomaiset ja toisinaan jopa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tai edunvalvojat joutuvat perumaan ja palauttamaan muistisairaille ja muille kognitiiviselta toimintakyvyltään heikentyneille ikääntyneille henkilöille puhelimitse tai kotiin myytyjä tuotteita ja tilauksia. Usein kyseessä on tuote tai palvelu, jota henkilö ei tarvitse, joka on ylihinnoiteltu ja johon monilla ei ole varaa.

”Omaishoitajien aikaa ja energiaa tarvitaan ikääntyneen henkilön jokapäiväisestä hyvinvoinnista ja hoidosta huolehtimiseen, eikä koti- ja puhelinmyynnistä aiheutuvien ongelmien selvittelyyn”, toteaa Tervonen. ”Meillä on moraalinen ja sosiaalinen vastuu suojella haavoittuvassa asemassa olevia lähimmäisiämme epäasialliselta kaupankäynniltä ja viranomaisen pitää ottaa vahvempi rooli,” jatkaa Tervonen.

”Lainsäädännön tulisi tehokkaasti suojella heikommassa asemassa olevia kuluttajia. Mediassakin on esillä, että juuri ikäihmisiin kohdistettuun puhelin- ja kotimyyntiin liittyy paljon epäselvyyksiä”, korostaa Beurling-Pomoell. ”Tutkimusten mukaan puhelinmyynti koetaan selvästi häiritsevänä. Suomalaiset sekä tarvitsevat että haluavat tiukempaa sääntelyä puhelin- ja kotimyyntiin”, lisää Beurling-Pomoell.

Valtaa Vanhuus verkoston ja Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan puhelinmyynnissä tulee ensisijaisesti siirtyä ns. opt-in -malliin, jossa puhelinmyyntiä saisi kohdentaa vain niihin kuluttajiin, jotka ovat ennakolta antaneet luvan puhelinmyyntiin. Toissijaisesti voidaan harkita opt-out-rekisterin siirtämistä viranomaisten ylläpitämäksi tai pakollisen tunnistettavan etuliitteen lisäämistä puhelinmyyjien puhelinnumeroihin. Mietinnössä ehdotettiin toissijaisesti kirjallisen vahvistuksen käyttöönottoa, joka olisi parannus nykytilaan, mutta yksistään ei estäisi ei-toivottua puhelinmyyntiä. Kirjallisen vahvistuksen käyttöön pitäisi olla lisäksi säädös, jonka mukaan kirjallista vahvistusta ei voi solmia ensimmäisellä ”yllätyskäynnillä”.

Valtaa Vanhuus verkoston jäsenet ja Kuluttajaliitto jatkavat vaikuttamistyötä asiassa.

Lue lisää https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/kuluttajaliitto-ottaa-kantaa-puhelin-ja-kotimyynnille-tiukemmat-pelisaannot/

Omaishoitajaliiton lausunnon voit katsoa täältä https://omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/vaikuttaminen-ja-edunvalvonta/kannanotot-ja-lausunnot/