Terveyskylä.fi-palvelussa avataan Keuhko-, Munuais- ja Silmäsairauksien talot

 

Erikoissairaanhoidon verkkopalvelu Terveyskylä.fi kasvaa jälleen. Uudet talot tarjoavat vinkkejä muun muassa keuhkosairauksien itsehoitoon, munuaistautien ehkäisyyn ja käytännönläheistä tietoa silmäsairauksien hoidosta.

Keuhkotalo.fi:stä löytyy tutkittua tietoa keuhkosairauksien oireista ja tutkimuksista ja hoidosta sekä vinkkejä itsehoitoon: ”Oireettomuus on usean keuhkosairauden hoidon tavoite ja itsehoitovinkit auttavat parempaan arkipäivään,” toteaa Keuhkotalon projektipäällikkö, HUS:n erikoislääkäri Hanna-Riikka Kreivi.

Munuaistalo.fi tarjoaa tietoa munuaistautien ehkäisystä, taudin hidastamisesta, keinomunuaishoidosta ja munuaissiiroista. Kevään kuluessa avautuvat myös ensimmäiset digihoitopolut HUS-alueen predialyysivaiheen potilaille sekä kotidialyysipotilaille, kertoo Munuaistalon projektipäällikkö, HUS:n erikoislääkäri Virpi Rauta.

Silmäsairaudet.fi on rakennettu yliopistosairaaloiden yhteistyönä. ”Haluamme tarjota palvelun, joka pitää sisällään luotettavaa ja käytännönläheistä tietoa silmäsairauksien hoidosta sekä vastaa potilaiden kysymyksiin myös silmälääkäri- ja tutkimuskäyntien välillä,” sanoo talon rakentamiseen osallistunut ylilääkäri ja linjajohtaja Jukka Moilanen HUS Silmätaudeista.

Uusia digitaalisia palveluita myös elämänhallintaan ja oireiden arviointiin

Uusien talojen lisäksi Terveyskylään on avattu muitakin palveluita, joista osa on kaikille avoimia. Näitä ovat esimerkiksi Kuntoutumistaloon avattu Pulmanavigaattori, joka tarjoaa apua perhe-elämän haasteisiin, toimeentuloon ja omassa elämässä jaksamiseen. Kuntoutumistalon Oikeudet ja etuudet -osiosta saa tietoa sosiaaliturvaetuuksista ja tukimuodoista, joita tarvitaan elämäntilanteen muuttuessa sairauden tai vammautumisen myötä.

Kevään aikana on lisäksi avattu oirenavigaattoreita, joiden tehtävänä on henkilön antamien vastauksien perusteella neuvoa, kannattaako hakeutua lääkärin vastaanotolle. Ihotautitalossa apua tarjoaa Aknen oirenavigaattori, Verisuonitalossa Suonikohjujen oirenavigaattori ja Lastentalossa Lasten oirenavigaattori ja chat. Kaikki palvelut ovat maksuttomia.

Potilaille on tarjolla uusia digitaalisia hoitopolkuja, joihin pääsee lähetteellä. HUS-alueella ovat auki jo Tekonivel-, Mitraaliläppä-, Kaularanka- ja Nivustyräleikkauspotilaan digihoitopolut. Digitaalisen hoidon tueksi on otettu käyttöön myös etävastaanotto. Se on verkossa tapahtuva vastaanotto, jossa ammattilainen ja potilas kohtaavat videoyhteydellä. Muissa sairaanhoitopiireissä digihoitopolkuja avataan vielä tämän kevään aikana.

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa sairauksista sekä niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä. Terveyskylän talojen tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä. Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete tai hoitosuhde erikoissairaanhoitoon. Omahoito-ohjelmista osa tulee olemaan kaikille avoimia, osa on suunnattu vain hoidossa oleville potilaille.

Terveyskylän Omapolku-palvelukanava mahdollistaa sähköisen asioinnin asiakkaan ja hoitopaikan välillä sekä tarjoaa välineitä omahoitoon. Asiakkaan Omapolulle voidaan liittää potilasryhmäkohtaisia digihoitopolkuja. Nyt auki on 27 taloa. Vuoden 2018 loppuun mennessä taloja on muutama enemmän ja niissä on kymmeniä digihoitopolkuja sekä omahoito-ohjelmia eri potilasryhmille.

Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen, toimenpiteeseen valmistautumiseen ja siitä toipumiseen sekä tukemaan elämää pitkäaikaisen sairauden kanssa. Palvelut täydentävät ja tarjoavat vaihtoehtoja perinteiseen sairaalahoitoon.

Terveyskylää rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa, Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lue lisää: www.terveyskyla.fi