Yhdessä omaishoidon puolesta – Valtakunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä 26.11.

Seurakunnat voivat järjestää omaishoitajien kirkkopyhän 26.11. yhdessä paikallisen omaishoitajayhdistyksen kanssa. Ohjelmaan sopivat esimerkiksi kirkkokahvit ja/tai tiedolliset ja virkistykselliset juhlat. Yhdistykset ja omaishoitajat voivat osallistua kirkkopyhään esimerkiksi lukemalla esirukouksia tai omaishoitoaiheisia tekstejä jumalanpalveluksessa tai muissa seurakunnan tilaisuuksissa.

Kirkkopyhän teemana vuonna 2017 on Yhdessä omaishoidon puolesta. Teema kuvaa sekä paikallisyhdistysten, yhdistysaktiivien ja vapaaehtoisten että myös omaishoitajien tärkeää työtä; auttamista ja huolenpitoa, läheisyyttä, kanssa kulkemista, asioden ajamista, tukena olemista.

Omaishoitajien yhdistyksissä näkyvät nuo samat asiat. Omaishoitajat pitävät huolta toisistaan, jakavat kokemuksiaan vertaisryhmissä ja yhteisissä tapaamisissa. Yhdistys vaikuttaa kunnan päätösentekoon paikallistasolla ja tuo omaishoitajien asiaa näkyväksi, ääntä kuuluvaksi. Liiton tehtävänä on toimia yhdistysten ja omaishoitajien tukena ja viestin viejänä valtakunnallisesti.

Seurakunnat ovat tärkeä liiton ja paikallisyhdistysten yhteistyökumppani ja mukana myös omaishoitajien arkea tukemassa. Yhdessä tavoitamme tukea tarvitsevat omaishoitajat.

Liitto on valmistanut yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa 26.11. vietettävää omaishoitajien kirkkopyhää varten materiaalin, jota sekä seurakunnat että paikallisyhdistykset voivat hyödyntää.

Omaishoitajaliiton ja Kirkkohallituksen kirkkopyhämateriaali liiton paikallisyhdistyksille (pdf)