PERUTTU Ovet-ohjaajakurssi, Tampere

Ovet-ohjaajakurssi antaa valmiudet järjestää Ovet-valmennuksia® yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten, kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. Ohjaajakurssilla perehdytään Ovet-valmennukseen ja ohjaajana toimimiseen. Kurssi antaa tietoa valmennuksen sisällöstä ja työskentelymenetelmistä sekä perustietoa ryhmän ohjaamisesta.

Ovet-ohjaajakurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia osallistujia, joilla on mahdollisuus toimia Ovet-ohjaajina taustayhteisönsä (esim. liiton paikallisyhdistys, muu järjestö, kunta, seurakunta, oppilaitos) järjestämissä tai yhteistyössä toteuttamissa Ovet-valmennuksissa. Lisäksi osallistujilla toivotaan olevan hyvät vuorovaikutustaidot, kykyä toimia ryhmänohjaajana ja omakohtaista tai työn kautta saatua tietoa omaishoitajuudesta.

Kursin hinta on 130€ paikallisyhdistyksille (materiaalit, majoitus ja ruoat) ja muille 160€. Hinnasta vähennetään 50€, jos osallistujalla ei ole majoitustarvetta. Jokainen vastaa itse matkakustannuksista. Kurssille otetaan 16 osallistujaa.

 

Ilmoittautumiset 24.2.2020 mennessä

https://link.webropolsurveys.com/S/D1965F23A63FB0C4

 

Lisätietoja: sandra.gehring@omaishoitajat.fi, p. 020 7806 544

 

       Ohjelma kevät 2020