Ovet-ohjaajakurssi 6.9.2022, verkkokurssi

  • Aika:
  • Paikka: Useita tapahtumapaikkoja

Ovet-ohjaajakurssi antaa valmiudet järjestää Ovet-valmennuksia® yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten, kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. Ohjaajakurssilla perehdytään Ovet-valmennukseen ja ohjaajana toimimiseen. Kurssi antaa tietoa valmennuksen sisällöstä ja työskentelymenetelmistä.

Ovet-ohjaajakurssille valitaan ensisijaisesti sellaisia osallistujia, joilla on mahdollisuus toimia Ovet-ohjaajina taustayhteisönsä (esim. liiton paikallisyhdistys, muu järjestö, kunta, seurakunta, oppilaitos) järjestämissä tai yhteistyössä toteuttamissa Ovet-valmennuksissa. Lisäksi osallistujilla toivotaan olevan hyvät vuorovaikutustaidot, kykyä toimia ryhmänohjaajana ja omakohtaista tai työn kautta saatua tietoa omaishoitajuudesta.

Koulutus järjestetään etäyhteydellä verkossa. Koulutuksen hinta on Omaishoitajaliiton jäsenyhdistysten osallistujille 30 € ja muilta 50 €. Hinta sisältää etukäteen lähetettävän koulutusmateriaalin.

Ilmoittaudu 26.8.2022 mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/E006243139B324B6

Lisätietoja: kaisa.parviainen@omaishoitajat.fi puh. 020 7806 512