Omaishoito ja päihteet -seminaari, Raahe

Mitä tiedetään päihteiden käytöstä omaishoitoperheissä? Miten päihteet voi ottaa puheeksi? Mistä saa apua? Seminaarissa herätellään tietoisuutta ja keskustelua omaishoitoperheiden päihteiden käytöstä sekä saadaan keinoja tunnistamiseen ja kohtaamiseen.

Seminaarin ohjelma (pdf)

Seminaari on maksuton. Se on suunnattu omaishoitoperheitä kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja yhdistystoimijoille, omaishoitajille ja heidän läheisilleen sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset* 1.5.2018 mennessä: christa.ahonen@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 515. Ilmoitathan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

* Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistumista ei peruta viimeistään kahta viikkoa ennen tilaisuutta, voidaan ilmoittautuneelta periä tarjoilukustannukset tai toimistokuluina vähintään 20 €. Sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa maksua ei peritä (tarvittaessa lääkärintodistuksen perusteella). Toisen henkilön voi vaihtaa maksutta osallistujaksi. Peruutukset ja henkilövaihdokset tulee tehdä ohjelmassa ilmoitetulle henkilölle.