Länsi-Suomen Alueavain yhdessä Suomen omaishoidon verkoston kanssa

  • Aika:
  • Paikka: Monitoimitalo 13, Puutarhakatu 11, 33210 Tampere
  • Ilmoittautuminen: Pia Järnstedt, pia.jarnstedt@omaishoitajat.fi tai puh. 020 7806 581

Koulutuspäivässä päivitämme omaishoidon ajankohtaiset asiat, jaamme kokemuksemme yhteiseen käyttöön, ideoimme uutta ja verkostoidumme tukemaan toisiamme. Päivään on kutsuttu Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöjen aluetyöntekijöitä ja alueryhmien jäseniä sekä omaishoitoyhdistysten toimijat. Koulutus on osallistujille maksuton.