AlueAvain, Helsinki

  • Aika:
  • Paikka: Omaishoitajaliitto, Hämeentie 105 A 18, 00550 Helsinki

Tervetuloa AlueAvaimeen Helsinkiin Etelä-Suomen alueen hallitustoimijat, työntekijät ja muut omaishoidon aktiivitoimijat! Päivän tarkoituksena on käydä läpi yhteistä työtämme. Tuetaan toisiamme ja saatetaan käytännön kokemuksemme yhteiseen käyttöön. Päivässä mukana myös OmaisOiva sekä Kuppi Nurin-hanke.

Päivän teemat: Yhdistyksen roolitukset ja hyvät käytännöt sekä alueellinen yhteistyö.

Ohjelma.pdf

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen* 4.4. mennessä: Matti Mäkelä, matti.makela(at)omaishoitajat.fi, p. 020 7806 568

 

* Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistumista ei peruta viimeistään kahta viikkoa ennen tilaisuutta, voidaan ilmoittautuneelta periä tarjoilukustannukset tai toimistokuluina vähintään 20 €. Sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa maksua ei peritä (tarvittaessa lääkärintodistuksen perusteella). Toisen henkilön voi vaihtaa maksutta osallistujaksi. Peruutukset ohjelmassa ilmoitetulle henkilölle